2,035 miliarde euro, au atras investiţiile în agricultură şi dezvoltare rurală, de la UE

Potrivit datelor Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, până în prezent, au fost efectuate plăţi în valoare totală de 2,035 miliarde euro.
Din martie 2008, prin intermediul PNDR, au fost selectate pentru a fi contractate 31.414 cereri de finanţare, reprezentând o angajare de 60,9%.

Până în prezent, au fost contractate efectiv 29.311 proiecte, în valoare de 3,86 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o angajare de 55,14% a fondurilor totale alocate pentru Măsurile de investiţii gestionate de către APDRP.

În funcţie de tipul investiţiei finanţate prin PNDR, pentru Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”, până în prezent, APDRP a primit 6.117 cereri de finanţare, din care au fost selectate 2.033 de proiecte cu valoare nerambursabilă de 825 milioane euro.Totodată, au fost efectuate plăţi totale în valoare de peste 260 milioane euro.

Măsura 123 „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere” a fost accesată de 1.983 de beneficiari, fiind semnate până în prezent 849 de contracte de finanţare în valoare publică de peste 661 milioane euro şi au fost efectuate plăţi în valoare de peste 148 milioane euro.

Suma alocată prin PNDR Măsurii 322 „Renovarea şi dezvoltarea satelor”, până în anul 2013, respectiv 1,57 miliarde euro, a fost depăşită de aproape cinci ori, în urma depunerii a peste 3.039 de cereri de finanţare. Au fost contractate până în prezent 613 proiecte cu o valoare nerambursabilă de 1,53 miliarde euro şi au fost plătiţi 249,14 milioane euro.

Pentru Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi”, lansată în septembrie 2008, au fost depuse 4.032 de cereri de finanţare, fiind contractate până acum 1.900 de proiecte, cu o valoare nerambursabilă de aproximativ 266 milioane euro, procesul de contractare fiind în desfăşurare.

În cadrul Măsurii 313 „Încurajarea activităţilor turistice” au fost depuse 1.697 de cereri de finanţare şi au fost contractate 709 proiecte, în valoare de 124 milioane euro, din septembrie 2008 şi până în prezent.

Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” s-a bucurat, încă de la lansarea acesteia, în decembrie 2008, de un interes foarte mare. Astfel, până în acest moment, au fost depuse 6.572 de cereri de finanţare, dintre care au fost contractate până acum 5.201 proiecte. Valoarea proiectelor contractate depăşeşte 106 milioane euro.
Pentru Măsura 221 – „Prima împădurire a terenurilor agricole” care are ca scop creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie a apei, a solurilor şi suprafeţelor de păduri cu rol de protecţie împotriva factorilor naturali au fost depuse 13 cereri de finanţare, cu valoarea de 2,17 milioane euro.

Lasă un răspuns