Activităţile de control în unităţile din industria agroalimentară 21.12.2012 – 11.01.2013

În perioada 21.12.2012 – 11.01.2013, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a Municipiului Bucureşti au continuat activităţile de control în unităţile din industria agroalimentară.
S-au efectuat 1.863 de controale în unităţi care-şi desfăşoară activitatea în domenii de activitate precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi a produselor de patiserie, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice, a altor produse alimentare, precum şi unităţi de depozitare pentru produse alimentare, seminţe, legume şi fructe.
Neregulile constatate au fost sancţionate prin aplicare unui număr de 9 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 12.500 de lei şi prin acordarea a 13 avertismente.
Pentru neconformităţile constatate au fost acordate amenzi în următoarele judeţe:

• Cluj, 4.600 lei- neîntreţinere spaţii, lipsă înregistrare, etichetare necorespunzătoare;
• Teleorman, 2.000 lei – etichetare necorespunzătoare.
• Dâmboviţa, 3.500 lei – neanunţarea începerii activităţii de producţie;
• Gorj, 2.400 lei – neîntreţinerea igienică a instalaţiei de alimentare cu apă a unităţii, lipsa facilităţilor de spălare şi uscare a mâinilor personalului, depozitare necorespunzătoare a produselor, nerespectarea condiţiilor de vecinătate, etichetarea incompletă a unor produse alimentare;

De asemenea, în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe, conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control pe anul 2012, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise, precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

Lasă un răspuns