Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) autorizează la plată

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) autorizează la plată,
începând cu data de 16 octombrie 2010, avansul către fermierii care au depus
cereri de plată în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă – SAPS 2010.

De acest avans beneficiază fermierii la care controalele (administrative sau
pe teren) s-au finalizat şi îndeplinesc cumulativ condiţiile impuse de
regulamentele europene şi legislaţia românească.


Conform prevederilor regulamentelor comunitare, plata pe suprafaţă se
poate acorda începând cu data de 1 decembrie, însă pentru acest an, conform
Deciziei Comisiei Europene, plata se poate autoriza începând cu 16 octombrie.
Pentru anul 2010, cuantumul alocat plăţilor directe unice pe suprafaţă este de
80,36 euro/ha, avansul fiind de 37,85 euro/ha, reprezentând 46% din suma
aprobată a se acorda beneficiarilor schemei de plată unică pe suprafaţă finanţată
din FEGA.
Plăţile sunt efectuate în lei, la cursul de schimb stabilit de Banca Centrală
Europeană (BCE) pentru ziua anterioară datei de 1 octombrie a anului pentru
care este acordat sprijinul. Pentru data de 30 septembrie 2010, BCE a stabilit un
curs de 4,2718 lei.
În cadrul campaniei SAPS 2010, România beneficiază de o alocaţie
financiară de 700.244.000 euro din Fondul European de Garantare Agricolă
(FEGA).
SERVICIUL RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COMUNICARE

Sursa:APIA

Lasă un răspuns