Agricultura ecologică ne oferă produse mai scumpe, dar sănătoase

Unul dintre scopurile principale ale agriculturii ecologice este obţinerea de produse agricole şi alimentare proaspete şi autentice, deci, hrană mai curată, mai potrivită pentru buna funcţionare a metabolismului uman, în deplină corelaţie cu protecţia şi conservarea mediului, prin procese stabilite pentru a respecta natura şi ecosistemele acesteia.

În alte state membre, UE a atribuit termenul de “agricultură organică” sau ,,agricultură biologică”, iar pentru România “agricultură ecologică”.

Pentru producţia din ferme se interzice utilizarea organismelor modificate genetic (OMG-uri şi derivatele acestora), a îngrăşămintelor şi pesticidelor de sinteză, a stimulatorilor şi regulatorilor de creştere, hormonilor şi antibioticelor. De asemenea, în procesul de fabricare a alimentelor ecologice se restricţionează folosirea aditivilor, a substanţelor complementare şi a substanţelor chimice de sinteză.

Legislaţia comunitară şi naţională cuprinde obiectivele, principiile şi normele aplicabile producţiei ecologice.

Aceste norme reglementează şi aspectele legate de sistemul de agricultură ecologică: procesarea, etichetarea, comerţul, importul, inspecţia şi certificarea.

Pentru obţinerea unui produs ecologic, operatorii trebuie să respecte cu stricteţe regulile stabilite în legislaţia comunitară şi naţională.

În România, controlul şi certificarea produselor ecologice este asigurată de organisme de inspecţie şi certificareOrdinul nr. 65/2010 private, aprobate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale şi stabilite în .

Operatorii care au respectat regulile de producţie vor primi certificatul de produs ecologic şi îşi vor putea eticheta produsele cu menţiunea ,,ecologic”.

Sigla naţională ,,ae”, proprietate a M.A.D.R, specifică produselor ecologice, alături de sigla comunitară, sunt folosite pentru a completa etichetarea, în scopul identificării de către consumatori a produselor obţinute în conformitate cu metodele de producţie ecologică.

Folosirea logo-ului comunitar ‘UE’, ‘non-UE’ sau/şi numele statului membru UE sau din afara UE, trebuie să fie însoţită de indicarea locului de producere a materiilor prime agricole.

Informaţiile cu privire la modul de aplicare al logo-ului comunitar pe etichetele produselor agroalimentare ecologice sunt regăsite în Manualul de utilizare al logo-ului comunitar.

Procesatorii şi importatorii înregistraţi la M.A.D.R. au dreptul de utilizare a siglei ,,ae” pe produsele, etichetele şi ambalajele produselor ecologice.

Consumatorii care cumpără produse ce poartă sigla naţională şi logo-ul comunitar pot avea încrederea că cel puţin 95% din ingredientele produsului au fost obţinute în conformitate cu metoda de producţie ecologică. De asemenea, produsul poartă numele producătorului, procesatorului sau vânzătorului şi numele sau codul organismului de inspecţie şi certificare.

Producătorii din agricultura ecologică sunt obligaţi să se înregistreze anual, prin completarea Fişelor de înregistrare în agricultura ecologică, disponibile la Direcţiile pentru Agricultură Judeţene şi a Municipiului Bucureşti, în perimetrul căreia producătorul îşi desfăşoară activitatea.

Urmare a procesului de înregistrare, M.A.D.R elaborează în fiecare an Lista operatorilor din agricultura ecologică care este pusă la dispoziţia celor interesaţi.

Agricultura ecologică este un sector dinamic în România care a cunoscut în ultimii ani o evoluţie ascendentă, atât în sectorul vegetal, cât şi în sectorul de producţie animalieră.

Una dintre condiţiile esenţiale pentru dezvoltarea agriculturii ecologice o reprezintă promovarea conceptului de agricultură ecologică în vederea conştientizării consumatorilor cu privire la avantajele consumului de produse ecologice, astfel încât aceştia să ofere un preţ mai mare pentru produse curate a căror calitate este garantată de un sistem de inspecţie şi certificare.

Acţiunile de informare a producătorilor, de instruire şi de promovare a conceptului de agricultură ecologică sunt realizate de către organizaţii de stat şi private. Educaţia în agricultura ecologică, în vederea formării de specialişti pentru acest domeniu constituie o preocupare a instituţiilor de profil din învăţământul superior.

Lasă un răspuns