Agricultura ecologică poate atrage 3 milioane de euro din fonduri europene, în 2011

Producători agricoli din sectorul agriculturii ecologice pot depune, până pe 21 ianuarie inclusiv, cererile pentru ajutoarele specifice acordate pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, fonduri europene disponibile depăşind 3 milioane de euro în 2011.

Beneficiarii acestui sprijin sunt producătorii agricoli, persoane fizice şi/sau juridice, cu exploataţii pe producţie vegetală şi animalieră, exploataţii care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică şi conversie.

Potrivit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), solicitanţii pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură.

Pentru a beneficia de sprijin producătorii agricoli trebuie să fie înregistraţi, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), ca producători în sistemul de agricultura ecologică, dar şi să încheie un contract cu un organism de inspecţie şi certificare, organism aprobat de MADR.

De asemenea, trebuie să deţină un certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul, să nu aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local, iar suprafaţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel puţin 0,30 ha pentru producţia vegetală.

Producătorii agricoli care beneficiază de ajutorul specific trebuie să menţină exploataţiile în sistemul de agricultură ecologică pe o durată de cinci ani.

Pentru acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, România beneficiază de fonduri europene de 3.098.000 euro, din care pentru producţia vegetală plafonul alocat anual este de 2.373.000 euro, iar pentru producţia animalieră de 725.000 euro.

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale.

Agrias.ro

Lasă un răspuns