Ajutoare de stat în favoarea bunăstării păsărilor şi în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte fermierilor interesaţi că eliberează, beneficiarilor ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor şi, respectiv, în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor, adeverinţe pentru accesarea de credite pentru finanţarea activităţilor curente de la băncile comerciale care au încheiat convenţii cu Agenţia.

APIA informează, de asemenea, că a încheiat, în acest sens, două noi convenţii: cu BRD – Groupe Societe Generale SA şi respectiv cu Banca Comercială Intesa Sanpaolo România.
Astfel, până în prezent, Agenţia a încheiat convenţii de acest fel cu un număr total de cinci bănci.

APIA eliberează, la solicitarea scrisă a beneficiarului, o adeverinţă prin care confirmă că acesta a depus Cererea pentru solicitarea ajutorului de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor şi, respectiv, în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor şi, de asemenea, că au fost efectuate verificările administrative asupra Cererii pentru solicitarea ajutorului de stat, până la data emiterii Adeverinţei, conform
reglementărilor în vigoare. În adeverinţă este menţionată şi suma calculată în baza Cererii pentru solicitarea ajutorului de stat.
Legislaţie:
HG nr.838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

HG nr.839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor, cu modificările şi completările ulterioare.

HG nr.237/2011 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 838/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar în favoarea bunăstării păsărilor, precum şi a HG nr. 839/2010 privind aprobarea normelor metodologice de acordare a ajutoarelor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor.

OUG nr. 25/2011 pentru modificarea unor acte normative privind reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli şi gestionarea fondurilor comunitare.

Lasă un răspuns