Ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică

În cadrul şedinţei Guvernului din data de 8.06.2011 a fost adoptată Hotărârea de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, conform unui comunicat de presa dat publicitatii de MADR, joi, 9.06.2011.

Hotarârea vizeaza absorbţia intregului buget de 3.098.000 Euro, alocat din FEGA, plăţilor suplimentare aferente explotaţiilor aflate în perioada de conversie în anul 2010.

Datorită faptului că în urma controlului efectuat de APIA numărul de beneficiari eligibili a fost mai mic decât cel estimat, plăţile anuale suplimentare maxime/exploataţie au fost recalculate si excedentul de 981.400 Euro s-a realocat cu  menţinerea valorilor procentuale iniţiale de alocare.

Astfel, in functie de numarul de beneficiari eligibili, platile cresc cu 41% la producţia vegetală şi 79% la producţia animalieră.

Hotărîrea Guvernului introduce şi alte modificări şi completări referitoare la:

  • suprafeţele agricole eligibile (culturi anuale, culturi perene sau păşuni şi fâneţe permanente);
  • definirea mai clară a certificatului de conformitate/master certificat/document de confirmare a conversiei;
  • beneficiarii ce sunt membrii ai grupurilor şi organizaţiilor de producători;
  • stabilirea perioadei de depunere a cererilor, pentru anul 2011, între 1 septembrie – 15 octombrie 2011 şi de asemenea, eliberarea documentelor  justificative de către organismele de inspecţie şi certificare, până la data de 15 octombrie 2011. Această măsură a fost propusă pentru a se putea da posibilitatea unui număr cât mai mare de beneficiari de a accesa ajutorul financiar şi de a-şi completa documentaţia necesară în termenul stabilit. In consecinţă, această situaţie a determinat şi modificarea termenului de efectuare a controlului la faţa locului, care va  începe la data de 1 noiembrie 2011;
  • de asemenea, s-a menţionat faptul că ajutorul specific se acordă numai pentru limitele perioadelor de conversie, stabilite în conformitate cu reglementările UE, pentru fiecare categorie de producţie vegetală, creşterea animalelor sau apicultură şi nu se va acorda în cazul repetării anului de conversie/prelungirii perioadei de conversie.

Lasă un răspuns