Alocare de plati suplimentare pentru fermieri

Proiect de Hotărâre a Guvernului în vederea acordării unui ajutor de minimis pentru înfiinţarea culturilor agricole în toamna anului 2012

Pentru a asigura demararea în condiţii optime a campaniei agricole din toamnă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru acordarea de plăţi suplimentare sub forma unui ajutor de minimis care să contribuie la finanţarea înfiinţării culturilor de toamnă în anul 2012.

Ajutorul se acordă în conformitate cu regulamentul CE nr.1535/2007, iar cuantumul maxim nu depăşeşte echivalentul în lei a 7.500 euro pe beneficiar, adică 33.000 lei.

Prin schema de ajutor de minimis se propune un cuantum de 200 lei/ha pentru înfiinţarea culturilor de toamnă (grâu comun, orz, orzoaică, rapiţă, triticale, secară, grâu dur), pentru o suprafaţă de minimum 1 ha, până la cel mult 150 ha inclusiv, pe exploataţie.

Schema de ajutor de minimis se acordă următoarelor categorii de beneficiari:

Producători agricoli – persoane fizice

Producători agricoli – persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane juridice etc.

Producători agricoli – persoane juridice.

De plăţile compensatorii beneficiază aproximativ 450.000 de producători agricoli. Suprafaţa cultivată cu culturi de toamnă acoperita de prezenta schemă de ajutor de minimis este de cca. 1,8 milioane ha.

Alocarea de plăţi suplimentare prin acordarea unui ajutor de minimis va sprijini producătorii agricoli atât pentru realizarea suprafeţelor cu culturi de toamnă, cât şi pentru elaborarea propriului plan de afaceri şi program de dezvoltare pe termen scurt şi mediu, adaptate cerinţelor pieţei, în condiţiile reducerii cheltuielilor curente de producţie.

Totodată, producţia realizată va fi orientată spre piaţă, asigurând atât venituri echitabile producătorilor agricoli, cât şi resurse alimentare sigure pentru consumatori.

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis, reglementată prin această hotărâre, sunt de 350 milioane lei (aprox. 80 milioane euro) şi se asigură de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare acordate MADR pentru anii 2012 si 2013.

Termenul limită de depunere a cererilor de sprijin financiar la direcţiile agricole judeţene este 16 noiembrie 2012, dată după care vor fi făcute plăţile către beneficiari.

Proiectul de Hotărâre de Guvern se află postat pe site-ul MADR.

Sursa: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Serviciul de Presă şi Relaţii Publice

Lasă un răspuns