Aprecierea calităţii seminţelor

Calitatea semintelor

Aprecierea calităţii seminţelor se face în raport cu scopul  întrebuinţării lor, calitatea fiind influenţată de o serie de factori pozitivi şi o serie de factori negativi care poartă denumirea de indici de calitate.

Umiditatea:

La recoltare semintele plantelor agricole conţin un anumit procent de umiditate. Aceasta variază în funcţie de faza lor de maturitate, de modul de recoltare, de specie, starea timpului în momentul recoltării, etc. Astfel, sămânţa recoltată în faza de coacere în pârgă are umiditatea ridicată faţă de cea recoltată la maturitate deplină. La unele culturi cum este porumbul, semintele au un procent mai ridicat de umiditate în toamnele în care condiţiile de coacere  şi recoltare nu sunt favorabile.

 Cu cat procentul de umiditate este mai ridicat  cu atât  rezistenţa la păstrare va fi mai redusă, ceea ce are ca efect alterarea seminţelor.

Modificările organoleptice de tipul pierderea culorii specifice a seminţelor, duce la  creşterea activităţii microorganismelor din masa de seminţe, mirosul este un alt indice organoleptic esenţial. Schimbarea mirosului specific se datorează corpurilor străine  care intră în descompunere în masa de seminţe.

Gustul este influenţat de vechimea seminţei şi de impurităţile care le însoţesc. Cei trei indici culoarea, mirosul şi gustul sunt indici preţioşi pentru aprecierea  calităţii seminţelor

Elementele care compun masa de seminţe se împart in doua grupe care determină procentul de puritate al seminţelor. Prima şi cea mai mare este formată din sămânţa culturii de bază, iar a doua este formată din corpurile străine care însoţesc  această sămânţă.

Fiecare grupa la rândul ei este formata din alte subgrupe care  diferă de la o specie la alta.

Capacitatea de germinare, este un alt indice, care, redă  potenţialul maxim de germinaţie a seminţelor dintr-un lot, ce  poate fi apoi folosit  pentru compararea calităţii diferitelor loturi şi  de asemenea estimarea valorii de însămânţare  în câmp.    

             Analiza de  viabilitate  are drept scop stabilirea numărului de seminţe, exprimat în procente din sămânţa pură cu embrioni capabili să producă germeni normali în condiţii optime de laborator.

          – Evaluarea viabilităţii se face  de obicei când:

  • seminţele urmează să fie însămânţate la scurt timp dupa recoltare;
  • semintele au un repaus germinativ profund;
  • cand se solicitaă o estimare rapidă a potenţialului germinativ.

Asigurarea şi menţinerea  unor  indici de calitate ridicaţi, fac posibilă folosirea unei seminţe de calitate superioară, ceea ce duce  la obţinerea de producţii mari şi de calitate

        Drd. Ing. POPESCU MATILDA

Lasă un răspuns