Autorităţile competente iau masuri cu privire la criza castraveţilor

Potrivit comunicatului de presă al MADR, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Valeriu Tabără, a susţinut, alături de Radu Roatiş Cheţan, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi Pentru Siguranţa Alimentelor, o conferinţă de presă în care au fost prezentate măsurile întreprinse de cele două autorităţi cu privire la situaţia pieţei castraveţilor.

• Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a reunit sâmbătă, 04 iunie 2011 un grup de lucru format din reprezentanţi ai MADR, ai Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) şi ANSVSA şi ai organizaţiei de producători SC Hortifruct SRL, în scopul identificării de soluţii pentru reducerea pierderilor cauzate de criza de pe piaţa castraveţilor.

• Hortifruct este singura organizaţie de producători de legume – fructe din România recunoscută în conformitate cu legislaţia europeană.
Important producător de castraveţi, cu o suprafaţă de producţie de 60 de ha de sere, Hortifruct a estimat pierderi de aproximativ 16.000 tone de la începutul crizei şi până la sfârşitul perioadei (1 august a.c.), echivalentul a aproximativ 9 milioane euro.

• Având în vedere singurele prevederi comunitare aplicabile în prezent, Organizaţia Hortifruct a anunţat MADR, asupra intenţiei de a institui măsura retragerii de pe piaţă, în conformitate cu art. 103c (2) (a) din Regulamentul 1234/2007. În acest scop, pentru calculul ajutorului financiar comunitar, se intenţionează utilizarea art. 103d alin. (2), paragraful al doilea, respectiv 4,6 la sută din valoarea producţiei comercializate în anul 2010, în condiţiile art. 103c (2) paragraful al doilea – nu mai mult de o treime din cheltuielile efectuate în cadrul programului operaţional. Astfel, ajutorul financiar comunitar maxim a fi acordat pentru măsura de retragere este de aproximativ 247.200 euro (la un curs estimativ de 4,1 lei/euro) faţă de pierdere estimată la 9 milioane euro.

• Organizaţia a propus ministerului distribuţia gratuită a cantităţii de 3.500 tone, (conform art. 103d, alin. 4 din Regulamentul 1234/2007), către organizaţii şi fundaţii de caritate, penitenciare, şcoli, instituţii de educaţie publice şi tabere de vacanţă pentru copii, precum şi către spitale şi cămine de bătrâni. În acest sens, pentru a se asigura că potenţialii beneficiari finali nu vor fi reticenţi în acceptarea produselor, Organizaţia a agreat împreună cu ANSVSA ca fiecare lot care va face obiectul distribuirii să fie însoţit de buletine de analiză.

• Pentru a veni în întâmpinarea solicitării Organizaţiei, MADR a transmis în această dimineaţă scrisori către Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului cu rugămintea de a identifica, cât mai urgent posibil, potenţialii beneficiari ai produselor.

• Grupul de lucru a redactat o scrisoare către Comisarul Dacian Cioloş prin care România solicită Comisiei Europene analiza privind posibilităţile comunitare de adoptare a unor măsuri excepţionale care să compenseze toţi producătorii afectaţi. În acest context, marţi, 07 iunie 2011, se va reuni la Luxemburg Consiliul Extraordinar de Miniştri, pe agenda căruia figurează actuala situaţie.

• MADR solicită tuturor producătorilor agricoli să transmită la nivelul Direcţiilor Judeţene pentru Agricultură pierderile estimate (cantitate şi valoare), pentru a întocmi o situaţie centralizată a pierderilor.

Lasă un răspuns