Bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a fost suplimentat cu 502 milioane lei

Rectificare bugetara

În urma rectificării bugetare de luni, 22 noiembrie 2010, Guvernul a aprobat suplimentarea  bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu 502 milioane lei, care vor fi utilizaţi astfel:

  • 347.508.000 lei – fonduri necesare asigurării cofinanţării Programelor cu finanţare externă nerambursabilă. Suma asigură cofinanţarea proiectelor prevăzute în PNDR precum şi pre-finanţarea cheltuielilor reprezentând avansul de 50% din schema de plată directă unică pe suprafaţă (SAPS) aferentă anului agricol 2010;
  • 154.336.000 lei – fonduri destinate sectorului de cercetare. Suma asigură stingerea arieratelor înregistrate faţă de bugetul asigurărilor sociale, de sănătate şi fondul de şomaj, de institutele şi staţiunile de cercetare din subordinea şi coordonarea ASAS.

Sursa:MADR

Lasă un răspuns