Cereri de sprijin depuse la APIA

APIA

Potrivit APIA, pentru a beneficia de sprijinul financiar pe suprafaţă, fermierii trebuie să depună la centrele locale ale APIA, în intervalul menţionat, o singură cerere de plată. Pot beneficia de măsurile de sprijin pe suprafaţă persoanele fizice şi/sau juridice care exploatează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune etc.

De asemenea, sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel puţin un hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare.

Nu în ultimul rând, solicitantul trebuie să respecte Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) pe toată suprafaţa fermei.

În 2011, pachetul financiar de sprijin pentru fermierii români este estimat la 1,6 miliarde euro în 2011, din care 1,3 miliarde euro din bugetul Uniunii Europene (UE).

Cuantumul alocat schemei de plată SAPS din fonduri europene a fost de 80,36 euro/ha, în 2010, dar în 2011, raportat la numărul de hectare şi la valoare, va fi de 100 euro/ha. De asemenea, sprijinul financiar alocat pe suprafaţă din bugetul naţional a fost anul trecut de 50,64 euro/ha, pentru 2011 urmând să fie aprobată o sumă cel puţin de acelaşi nivel.

Lasă un răspuns