De la 1 martie, APIA lanseaza campania de primire a cererilor de plata pentru 2011

APIA

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) lanseaza marti, 1 martie 2011, Campania de primire a cererilor de plata pentru schemele / masurile de sprijin pe suprafata.

Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe suprafata, fermierii trebuie sa depuna la Centrele APIA, în intervalul 1 martie – 16 mai 2011, o singura cerere de plata. Pentru cererile de plata depuse dupa data de 16 mai, se vor aplica penalitati de 1% pentru fiecare zi lucratoare de întârziere. Dupa data de 11 iunie 2011, cererea de sprijin nu mai este admisa la calculul platii pentru anul în curs.

Pot beneficia de masurile de sprijin pe suprafata persoanele fizice si/sau juridice care exploateaza terenul agricol pentru care solicita plata, în calitate de proprietari, arendasi, concesionari, administratori în cadrul asociatiilor în participatiune etc. Daca proprietarul a dat terenul în arenda, l-a concesionat sau l-a închiriat, sprijinul financiar pe suprafata respectiva va fi acordat celui care lucreaza terenul.

Precizam ca sunt eligibile la plata exploatatiile cu suprafata de cel putin un hectar, formate din parcele agricole cu suprafata de cel putin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al arbustilor fructiferi, suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0,1 hectare.

De asemenea, solicitantul trebuie sa respecte Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) pe toata suprafata fermei.

Schemele / masurile de sprijin pe suprafata cuprind:

 Schema de plata unica pe suprafata (SAPS)

 Plati nationale directe complementare (PNDC):

• PNDC 1 culturi în teren arabil;

• PNDC 2 in pentru fibra;

• PNDC 3 cânepa pentru fibra;

• PNDC 4 tutun;

• PNDC 5 hamei;

• PNDC 6 sfecla de zahar.

 Schema de plata separata pentru zahar;

 Plati tranzitorii pentru tomate destinate procesarii;

 Plati compensatorii pentru masurile de dezvoltare rurala:

• Masura 211 – Plati compensatorii pentru zonele montane defavorizate;

• Masura 212 – Plati compensatorii pentru zonele specific si semnificativ defavorizate din punct de vedere natural;

• Masura 214 – Plati de Agro-mediu:

 Pachetul 1 (P1) – pajisti cu înalta valoare naturala;

 Pachetul 2 (P2) – practice agricole traditionale;

 Pachetul 3 (P3) – pajisti importante pentru pasari;

 Pachetul 4 (P4) – culturi verzi;

 Pachetul 5 (P5) – agricultura ecologica.

Se pot combina pe aceeasi parcela: P1 cu P2 sau P4 cu P5.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura invita toti fermierii interesati sa acceseze aplicatia de depunere electronica a cererii – IPA Online, pentru a simplifica întregul proces si pentru a evita erorile de identificare a parcelelor agricole.

Schemele / masurile de sprijin pe suprafata sunt finantate din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) si din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).

Pentru Campania 2011, România beneficiaza de o alocatie financiara de 907.473.000 euro din FEGA pentru plata unica pe suprafata (SAPS).

Sursa:APIA

Lasă un răspuns