Prezentarea Facultăţii de Agricultură – Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti

Facultatea de Agricultură din Bucureşti a fost înfiinţată în anul 1852 şi are o bogată experienţă didactică şi de cercetare pe plan naţional şi internaţional, fiind cea mai veche şi prestigioasă instituţie de învăţământ superior agronomic din România.

Facultatea de Agricultură din Bucureşti pregăteşte specialişti cu înaltă calificare în domeniile: agronomie, silvicultură şi biologie. De asemenea, desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniile: agricultură, siguranţă şi securitate alimentară, mediu înconjurător şi biotehnologii.

Absolvenţii Facultăţii de Agricultură din Bucureşti dobândesc calificări pentru a răspunde ceriţelor pieţei forţei de muncă din sectoarele de producţie, servicii, cercetare ştiinţifică, învăţământ, expertiză şi consultanţă, analize şi determinări de laborator, agribusiness, asigurări, administraţie, managementul integrat al exploataţiilor agricole, forestiere şi al spaţiului rural.

Facultatea de Agricultură din Bucureşti organizează studii universitare pe trei cicluri, respectiv:

 • Ciclul I – studii universitare de licenţă
 • Ciclul II – studii universitare de masterat
 • Ciclul III – studii universitare de doctorat

În cadrul Ciclului I – studii universitare de licenţă, Facultatea de Agricultură din Bucureşti are următoarele specializări:

 • Agricultură – curs de zi, 4 ani, 240 credite, specializare Acreditată;
 • Agricultură-IFR – curs cu frecvenţă redusă, 4 ani, 240 credite, specializare Autorizată;
 • Ştiinţele solului – curs de zi, 4 ani, 240 credite, specializare Acreditată;
 • Protecţia plantelor – curs de zi, 4 ani, 240 credite, specializare Acreditată;
 • Silvicultură – curs de zi, 4 ani, 240 credite, specializare Autorizată;
 • Biologie – curs de zi, 3 ani, 180 credite, specializare Acreditată;
 • Biologie-IFR – curs cu frecvenţă redusă, 3 ani, 180 credite, specializare Autorizată.

În cadrul Ciclului II – studii universitare de masterat, Facultatea de Agricultură din Bucureşti are următoarele specializări: 

 • Agricultură durabilă – curs de zi, 2 ani, 120 credite, specializare Acreditată;
 • Consultanţă agricolă – curs de zi, 2 ani, 120 credite, specializare Acreditată;
 • Managementul şi expertiza fondului funciar – curs de zi, 2 ani, 120 credite, specializare Acreditată;
 • Protecţia agroecosistemelor şi expertiză fitosanitară – curs de zi, 2 ani, 120 credite, specializare Acreditată;
 • Ameliorarea plantelor şi producerea de sămânţă – curs de zi, 2 ani, 120 credite, specializare Acreditată.

În cadrul Ciclului III – studii universitare de doctorat, Facultatea de Agricultură din Bucureşti organizează studii de doctorat în domeniul Agronomie, sub îndrumarea unor personalităţi recunoscute în mediul universitar, academicieni şi profesori consacraţi în domeniul ştiinţific agronomic pe plan naţional şi internaţional.

Website: www.agro-bucuresti.ro

Lasă un răspuns