Guvernul a aprobat suplimentarea fondurilor pentru acordarea de sprijin financiar producătorilor agricoli

Guvernul Romaniei

În şedinţa Guvernului din 15 decembrie 2010, au  fost adoptate trei Hotărâri privind:

  • 1. Ajutoarele de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 si suma totala alocata acestor ajutoare de stat;
  •  
  • 2. Modificarea si completarea cu noi prevederi a hotararilor Guvernului existente privind ajutoarele specifice acordate producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate si ajutoarele specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică;
  •  
  • 3. Suplimentarea bugetului Administraţiei Naţionale Îmbunătăţirilor Funciare.

 

Conform prevederilor Hotărârii privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru perioada 2010-2011 şi a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat, ajutoarele de stat, perioada pentru care se acorda, termenul de plată şi sumele alocate sunt următoarele:

Denumirea ajutorului de stat Perioada pentru care se acordă ajutorul de stat Termenul de plată Suma totală alocată fiecărei perioade
– mii lei –
1. Realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării păsărilor 18 noiembrie 2010 – 15 octombrie 2011 anual 368.200
2. Realizarea angajamentelor asumate în favoarea bunăstării şi protecţiei porcinelor 18 noiembrie 2010 – 15 octombrie 2011 anual 365.126
3. Ajutoare în sectorul creşterii animalelor, pentru colectarea cadavrelor de animale 13 octombrie 2010 – 30 septembrie 2011 trimestrial 5.815
4. Ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură 28 iunie 2010 – 30 septembrie 2011 trimestrial 490.420
5. Plata primelor de asigurare 19 august 2010 – 31 decembrie 2011 semestrial 42.549

 

Valoarea totală a ajutoarelor de stat este de 1.272.110 mii lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anii 2010 şi 2011.

Precizăm că această hotărâre a Guvernului abrogă prevederile H.G. 748/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru anul 2010 şi a sumei  totale alocate acestor ajutoare de stat. 

Ce-a de-a doua Hotărâre a Guvernului modifică şi completează H.G. nr. 755/2010 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte de vacă din zonele defavorizate şi H.G. nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, ambele modificate şi completate prin H.G. nr. 995/2010.

Prin adoptarea prezentei hotărâri se are în vedere stimularea absorbţiei unui procent cât mai mare din suma alocată României din Fondul European de Garantare Agricolă, prevăzută în actele normative menţionate mai sus, prin includerea în categoria beneficiarilor şi a persoanelor fizice şi mărirea cuantumului ajutorului specific pe cap de vacă de lapte de la 100 euro/cap la 250 euro/cap.

Înscrierea pentru valorificarea acestor sume de bani a fost făcută cu încetineală. Practic, foarte mulţi dintre cei posibili beneficiari nu s-au dus să se înscrie ca persoană fizică autorizată …Am făcut  demersuri către Comisia Europeană şi am primit acceptul ca în acest an să asigurăm aceste ajutoare pentru zonele defavorizate, crescătorii de animale şi animale pentru lapte, pentru producţia ecologică, să putem acorda acest sprijin şi către persoanele care nu sunt persoane autorizate.”, a explicat ministrul Valeriu Tabără la sfârşitul şedinţei de guvern.

Până la această dată au fost depuse 13.380 de cereri, pentru un număr total de 62.385 capete de animale. Dintre acestea, 11.385 sunt persoane fizice neautorizate care au făcut solicitări pentru 47.462 capete de animale, iar 1.995 sunt beneficiari persoane fizice autorizate şi persoane juridice, cu o corespondenţă de 14.230 de capete.

Prin excepţie pentru anul 2010, se reglementează perioada de depunere a cererilor pentru a treia etapă cuprinsă între 15 decembrie 2010 şi 21 ianuarie 2011. În cazul în care beneficiarii îşi schimbă forma de organizare, aceştia pot depune documentele justificative corespunzătoare şi copia de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului până la data de 21 ianuarie 2011 inclusiv.

În plus, beneficiarii plăţilor anuale suplimentare care au exploataţii înregistrate în sistemul de agricultură ecologică din producţia vegetală şi animalieră, pot solicita organismelor de inspecţie şi certificare eliberarea certificatul de conformitate / master certificatul / certificatul de confirmare a conversiei până la data de 21 ianuarie 2011 inclusiv. În consecinţă, se modifică şi termenul de efectuare a controlului la faţa locului, respectiv până la data de 10 martie 2011 inclusiv.
Prin Hotărârea Guvernului privind modificarea H.G. nr. 255/2010 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 2010 al Administraţiei Naţionale Îmbunătăţirilor Funciare, bugetul acesteia  s-a suplimentat cu suma de 45 milioane lei. Suma va fi utilizată pentru decontarea energiei electrice utilizate la funcţionarea staţiilor de pompare pentru desecare – 13 milioane lei – şi pentru finalizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, alta decât irigaţiile (reţeaua de desecare-drenaj, amenajări de combatere a eroziunii solului şi digurile de la Dunăre şi de pe râurile interioare) – 32 milioane lei.

Sursa:MADR

Lasă un răspuns