Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor in 2011

Referitor la informaţiile apărute în mass-media cu privire la impozitarea microintreprinderilor, începând cu 1 ianuarie 2011, Ministerul Finanţelor Publice face următoarele precizări:

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, ca sistem opţional de impozitare pentru persoanele juridice române, a intrat în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2011 în conformitate cu prevederile OUG  nr.117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind codul  şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi este reglementat la Titlul IV1.

Toate microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului pe venit începând cu 1 ianuarie 2011, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1121 la data de 31 decembrie 2010. Nu se ia în considerare statutul de microîntreprindere până la data de 31 decembrie 2009.


Opţiunea se exercită, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an pentru care se doreşte aplicarea acestui sistem de impozitare dacă sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege la data de 31 decembrie a anului anterior.

Microîntreprinderile nu mai pot aplica acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la art. 1121 .

Sursa: mfinante.ro

Lasă un răspuns