Interviu cu dl. dr. biolog Ciubuca Aurel

dr. biolog Ciubuca Aurel
dr. biolog Ciubuca Aurel

Fiindca activitatea institutiilor de cercetare din Romania depinde de adopatarea unor noi metode de management si promovare a activitatilor acestora, am discutat cu dl. dr. biolog Ciubuca Aurel, Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Bujoru, despre conducerea unui proiect cu obiectivul de a implementa un management administrativ performant pentru creşterea vizibilităţii instituţionale, utilizand fonduri structurale:

Cum ati aflat despre aceasta metoda de finantare?
In primul rand, vreau sa mentionez ca acccesarea fodurilor structurale sunt pe diverse domenii, iar pe domeniul de management administrativ din domeniul cercetarii am putut sa dam curs acestui proiect. Pachetul cererii de finantare a proiectului a fost postat pe internet de unde l-am descarcat si apoi l-am fundamentat cu activitatile eligibile care sa intareasca managementul administrativ al entitatii.

Va rugam sa ne descrieti principalele obiective ale proiectului „Realizarea unui management administrativ performant pentru creşterea vizibilităţii instituţionale” ?
Obiectivele proiectului au vizat:
1. Imbunãtãţirea performanţelor administrative si de management instituţionalizat si de proiect;
2 Realizarea de imagine si promovarea instituţionalã.
Oiectivele proiectului si implicit activitãţile aferente acestora fac parte integrantã din obiectivele competiţiei Programului Operaţional Sectorial”Cresterea Competitivitãţii Economice”, Axa prioritarã 2, domeniul major de intervenţie 2.2-Intervenţii în infrastructura de CD si dezvoltarea capacitãţii administrative, respectiv Operaţiunea 2.2.4-Intãrirea capacitãţii administrative.

Pentru realizarea obiectivului1.Imbunãtãţirea performanţelor administrative si de management instituţionalizat si de proiect, a dus la cresterea fluxului informational si rapiditatea transferului de informatie. Implementarea obiectivului 2 Realizarea de imagine si promovarea instituţionalã a dus la cresterea vizibilitãţii cercetãrii prin promovarea institutionalã în presa localã si regionalã in diverse publicatii, editarea de brosuri, pliante, panouri etc.

Care sunt principalele etape in dezvoltarea unui astfel de proiect?

Iata principalele activităţi cu subactivităţi derulate:
1. Achiziţia de active corporale şi obiecte de inventar pentru îmbunătăţirea gestionării instituţiei si activitãţii laboratoarelor de încercãri. Achizitia de active corporale(calculatoare, Laptop, Imprimantă format A0/A1/A2. Copiator multifuncţional;
2. Achiziţia de active necorporale – software aplicatii si software sistemul de operare Elaborare documentatie pentru caietul de sarcini privind activele necorporale,organizarea licitatiei, Achizitie Licenţe Manager Financiar (Program Administrare, Agent, Bancă, Casă, Comenzi , Contabilitate, Facturare, Gestiune, Market Inteligence, Ofertare, Salarii, Secretariat, Tablou de bord, Implementare, Mentenanţă; Realizarea unui flux de gestiune performant- Program ALOP; Modul Salarii, Soft legislativ

Achiziţia de obiecte de inventar ( imprimante multifuncţionale, stabilizator de tensiune, carduri de memorie- 16GB, Stick memorie USB- 16 GB)
3. Consultanţă pentru îmbunătăţirea managementului instituţional, consultanţă şi certificarea Sistemului de management al siguranţei alimentelor; achiziţii servicii de consultanţă pentru proprietate intelectuală în vederea promovării marcilor si desenelor pe teritoriul UE.
4.Cresterea vizibilitatii prin promovarea publicitatii institutionale prin realizarea panoului de firma al institutiei (conceptie, proiectare, realizare); acest panou este emblema entităţii care o va reprezenta în zonă si are un mare impact vizual şi de fond;

 • Realizarea unui film documentar cu activitatile desfasurate in entitatea noastră (redarea activităţilor desfăşurate în cadrul laboratoarelor şi câmpurilor experimentale în algoritmul fenofazelor vegetale şi de procesare);
 • Editare de carte (prezentarea principalelor realizări din cercetare-dezvoltare oferite de entitatea noastră de la înfiinţare şi pânaă în prezent);
 • Publicitate si informare privind rezultatele proiectului:
  • publicarea in ziarul local (date privind începerea proiectului, titlul proiectului, obiective ce urmează a fi realizate);
  • publicarea in ziarul local (terminarea proiectului si rezultatele obtinute cu atingerea obiectivelor şi indicatori de rezultat realizaţi);
  • editarea de brosuri, pliante, etichete (cu referire la rezultatele proiectului);

5.Management de proiect; Responsabilitatile personalului echipei de implementare a proiectului pentru atingerea obiectivelor (sunt detaliate la capitolul responsabilităţile fiecărui membru a echipei manageriale);
6. Audit financiar cu privire la proiect (se realizează pentru verificarea operaţiunilor de management de către autoritatea publică de audit).

Cati specialisti s-au implicat in implementarea acestui proiect, din cadrul SCDVV Bujoru ?
– In acest proiect sau implicat 5 specialisti din unitatea noastra, respectiv:

 • Directorul de proiect: Ciubuca Aurel – Secretar stiintific. Raspund de planificarea si organizarea activitatilor din proiect pentru atingerea obiectivelor; de monitorizarea contractorilor pentru incadrarea in termenul stabilit privind licitatiile si achizitiile publice; am raspuns de buna functionare a fluxului de informatie in cadrul echipei de implementare a proiectului;
 • Simion Cristina, Director, responsabil de proiect, care raspunde de monitorizarea desfasurarii activitatilor si informare privind stadiul lor; de informare si publicitate pentru proiect;
 • Benea Soltana, Contabil sef responsabil economic, raspunde de modul de efectuare a cheltuielilor pentru obtinerea rezultatelor la termenele stabilite; de tinerea evidentelor contabile efectuate pentru proiect si de efectuarea fluxului de gestiune in cadrul entitatii;
 • Birliga Nicolaie, Inginer sef, raspunde de promovarea institutionala privind panoul de firma;
 • Postolache Elena, Cercetãtor Executant, care raspunde de implementarea sistemului sigurantei alimentare

Pe ce perioada s-a desfasurat acest proiect?

Initial proiectul urma sa se deruleze pe o perioada de 6 luni, dar ulterior, in urma unui act aditional, durata lui s-a prelungit la 9 luni si aceasta din cauze obiective.

Care au fost primele rezultate/beneficii obtinute in urma implementarii proiectului?

Rezultatele privesc achiziţiile de active corporale, necorporale si de obiecte de inventar pentru îmbunãtãţirea gestionãrii instituţiei. Prin aceasta s-a realizat un cadru de lucru ambiental adecvat cu calculatoare cu programe de gestionare specifice în fiecare sector de activitate. A dus la cresterea fluxului informational si rapiditatea tranferului de informatie ;

 • s-au promovat marci si desene pe teritoriul UE;
 • pentru promovarea publicitatii institutionale s-a realizat panoul de firma al institutiei;
 • s-a realizat un film documentar cu activitatile desfasurate in entitatea noastră;
 • a crescut vizibilitatea cercetãrii prin promovarea institutionalã în presa localã si regionalã in diverse publicatii, editarea de brosuri, pliante, panouri etc.
 • s-a editat carte(prezentarea principalelor realizări din cercetare-dezvoltare oferite de entitatea noastră de la înfiinţare şi până în prezent)

Prin aplicarea sistemului de management al siguranţei alimentelor conform SR EN ISO 22000/2005 si ISO 17025 referitor la certificarea si asigurarea calitãţii laboratoarelor, se obţin rezultate practice de crestere a calitatii produselor validate la standarde internaţionale

Ce recomandari ati face si altor institutii care considera initierea unor proiecte asemanatoare?

Pentru a avea o derulare normala, fara sincope in echipa manageriala a proiectului, trebuie cooptata si o firma de consultanta in utilizarea fondurilor europene.

Acest proiect s-a desfasurat in cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE AXA PRIORITARA2-CD&I
OPERATIUNEA 2.2.4. Intarirea capacitatii administrative
Proiectul cu titlul:” Realizarea unui management administrativ performant pentru creşterea vizibilităţii instituţionale”,cu nr. 781, cod SMIS 13046, nr. contract de finanţare :134/04.06.2010, Codul competiţiei POSCCE-A2-O2.2.4-2009-3

Beneficiar proiect : Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Bujoru

Manager de proiect: Dr. Biolog Ciubuca Aurel

Perioada de implementare:04.06.2010-03.03.2011

Lasă un răspuns