Interviu cu dna. dr. ing. Postolache Elena

dr. ing. Elena Postolache
dr. ing. Elena Postolache

Ce rezultate s-au obtinut in urma implementatii Sistemului de management al calitaţii şi al siguranţei alimentelor?

 • S-a implementat Sistemului integrat de management al calităţii şi al sigurantei alimentelor , conform , conform SR EN ISO 9001:2008SR EN ISO 22000 :2005,
 • S-a actualizat organigrama unitatii cu includerea functiei CESA( coordonatorul echipei de siguranta alimentului);
 • S-a constituit echipa HACCP si instruirea echipei si a personalului angajat implicat in calitatea si siguranta alimentelor;
 • Analiza datelor si documentelor esentiale ce ofera informatii despre procese, produse;
 • Elaborarea instructiunilor privind intocmirea Manualului de bune practici de productie si igiena;
 • Elaborarea procedurilor de sistem;
 • Elaborarea procedurilor operationale de lucru in conformitate cu Manualul de bune practici de productie si igiena;
 • Elaborarea manualului HACCP
 • Identificarea si evaluarea riscurilor potentiale care influenteaza siguranta produselor alimentare;
 • Elaborarea planului HACCP. Determinarea punctelor critice de control PCC;
 • Stabilirea limitelor critice pentru siguranta alimentelor si a limitelor de operare admise specifice proceselor;
 • Determinarea actiunilor corective pentru crearea conditiilor efective de asigurare a sigurantei alimentelor;
 • Elaborarea documentelor. Modalitati de tinere a inregistrarilor;
 • Monitorizarea modului de aplicare a sistemului proiectat;
 • Verificarea functionalitatii sistemului de management al sigurantei alimentelor;

Deci , asa cum se vede din algoritmul procedurilor acestui sistem toti acesti pasi trebuie urmati?

Da, acesti pasi trebuiesc efectuati pentru a tine sub control calitatea produselor în conformitate cu normele de calitate şi siguranta alimentelor.

Nu vi se pare prea stufos sistemul?

Daca echipa implicata in implementarea Sistemului de management al calităţii şi sigurantei alimentelor, conform SR EN ISO 9001:2008 , SR EN ISO 22000 :2005, îsi ţine sub control activitatea si este instruit şi îşi asumă responsabilitătile, sistemul este funcţional şi realizează trasabilitatea în amonte şi în aval descoperind punctele critice, limitarea defectelor şi remedierea lor cât mai rapidă.

Sunt probleme privind implementarea acestui sistem?

Desigur, ar fi fals daca aş spune că nu sunt, sunt probleme obiective legate de monitorizarea înregistrărilor şi indosarierea lor, dar şi subiective legate de factorii de mediu (temperatură calitatea apei-duritate), dar prin intruirile şi verificările periodice se tine sub control şi se imbunatăteşte activitatea de implementare.

Care este scopul implementarii acestui sistem ?

Scopul implementării acestui sistem este să crească calitatea produselor noastre pe piată pentru a fi recunoscute şi aceptate, sa evităm derapajele şi să mentinem constantă cresterea calitaţii.

Acest interviu cu dna. dr. ing. Postolache Elena a prezentat pe scurt pentru agrias.ro implicarea SCDVV BUJORU si a echipei sale manageriale in cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE, AXA PRIORITARA2-CD&I, OPERATIUNEA 2.2.4. Intarirea capacitatii administrative
Proiectul cu titlul: ” Realizarea unui management administrativ performant pentru creşterea vizibilităţii instituţionale”,cu nr. 781, cod SMIS 13046, nr. contract de finanţare :134/04.06.2010,Codul competiţiei POSCCE-A2-O2.2.4-2009-3

Lasă un răspuns