MADR, solicită Comisiei Europene o nouă modificare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013

Comisia Europeană a acceptat cea de-a cincea modificare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013, printr-o scrisoare trimisă Ministerului Agriculturii (MADR), cu modificări ce vizează finanţarea unor acţiuni de investiţii pentru diminuarea efectelor inundaţiilor şi creşterea sprijinului acordat măsurilor privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole (măsurile 211 şi 212), precum şi introducerea pachetului 5 Agricultură ecologică în cadrul măsurii 214 ‘Plăţi de Agromediu’.

În cazul finanţării acţiunilor de investiţii pentru diminuarea efectelor inundaţiilor şi prevenirea acestora, ca urmare a inundaţiilor ce au avut loc în vara anului 2010, s-a obţinut introducerea submăsurii 125c ‘Lucrări de construcţii, refacere şi modernizare a infrastructurii de prevenire şi de protecţie împotriva inundaţiilor’ şi submăsurii 322d ‘Investiţii privind lucrări de refacere şi modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundaţii în anul 2010’.

MADR, după primirea acestei scrisori, a transmis în data de 4 mai 2011, o nouă propunere de modificare a PNDR. Aceasta vizează acordarea de avansuri pentru funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală din cadrul axei Leader şi modificarea primului criteriu de selecţie al măsurii 125, componenta irigaţii şi alte lucrări de îmbunătăţiri funciare, prin extinderea aplicabilităţii acestuia la OUAI-urile pentru care alimentarea cu apă se face direct de la sursă.

Odata cu aceasta propunere, s-a solicitat şi o nouă modificare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013, cea de-a şasea, pentru finanţarea mai multor investiţii în modernizarea fermelor şi a sistemelor de valorificare a produselor agricole.

Lasă un răspuns