Modernizarea exploataţiilor agricole

Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectorului agricol şi silvic” şi are ca obiective:

      a. Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
      b. Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare;
      c. Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite;
      d. Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.
 
Contribuţia publică aferentă Măsurii 121 este de : 1.020.505.603 EURO din care:
* contribuţia Guvernului României – 20 %
* contribuţia Uniunii Europene – 80 %
 
– 107.111.000 EURO reprezintă alocarea aferentă schemei de garantare pentru sectorul agricol cu finanţare din PNDR;
– 28.677.708 EURO cheltuiala publică ( 22.942.166 EURO FEADR ) reprezintă alocarea financiară din PERE pentru proiecte ce vizează noile provocări.
 
Pentru modernizarea exploataţiilor agricole sunt disponibili peste 991 de milioane de euro, fonduri nerambursabile
pe care le puteţi accesa începând din acest an şi până în 2013.

Fondurile nerambursabile se pot epuiza înainte de 2013, având în vedere că există un interes foarte mare pentru acest tip de investiţii.
Aşa că, nu aşteptaţi până în ultimul moment!
 
IMPORTANT !
În cazul ciupercăriilor, determinarea dimensiunii economice a acestora va lua în calcul caracteristicile sistemului de cultură practicat (numărul de cicluri/an, modul de aşezare a substratului în spaţiu), conform următoarei formule de calcul:

Unitatea de Dimensiune Economică (UDE) a unei ciupercării=

Numărul UDE aferent suprafeţei spaţiului de cultură
X
       Numarul de cicluri / an      
X
   Numarul de stelaje/ lăzi suprapuse

 
Modificări recente:   – Publicare  Ghidul Solicitantului pentru Măsura 121 – Versiunea 06 din 27 august 2010 
                                      – Publicare Anexe aferente Ghidului Solicitantului pentru Măsura 121 versiunea 06

Puteţi vizualiza varianta finală a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 121, precum şi Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de mai jos. Atenţie! Cererea de finanţare trebuie deschisă cu Adobe Reader versiunea 9.3.2 sau 9.3.0. De asemenea, vă recomandăm ca sistemul de operare al calculatorului personal să fie Windows XP!

Documentele se pot accesa la acest link.

Sursa: Ministerul Agriculturii

Lasă un răspuns