Neregulile constatate de catre inspectorii ANSVSA – iunie 2012

Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor au desfăşurat, în perioada 01.06.2012 – 14.06.2012, activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară.

Au fost verificate 3.870 de unităţi de fabricare a produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare de origine non-animală, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice şi unităţi de depozitare pentru produse alimentare sau pentru seminţe, legume şi fructe.

Neregulile constatate de de către inspectorii ANSVSA cu ocazia controalelor au fost sancţionate prin aplicarea unui număr de 15 amenzi, în valoare de 10.400 de lei şi prin acordarea a 34 de avertismente.

Sancţiunile la nivel naţional au fost aplicate astfel:
• Cluj, 1.800 lei- lipsă înregistrare, spaţii neîntreţinute;
• Botoşani, 1.200 lei – depozitare materii prime în spaţii cu mucegai; – condiţii igienico-sanitare necorespunzătoare
• Bacău, 600 lei – manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare;
• Dâmboviţa, 600 lei – neîntreţinere spaţii şi utilaje de producţie;
• Galaţi, 2.000 lei – comercializare produse alimentare în spaţii necorespunzătoare;
• Sibiu, 600 lei – neîntreţinere spaţii;
• Tulcea, 600 lei – vitrina în care erau depozitate produsele de cofetărie nu era igienizată corespunzător;
• Vaslui, 1.800 lei – nerespectarea condiţiilor de depozitare, echipament sanitar de protecţie, încălcarea normelor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor cu privire la comercializarea produselor alimentare şi comercializarea produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
• Vâlcea, 1.200 lei – unitate neigienizată, depozitarea necorespunzătoare a materiilor prime.

În cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

Biroul Comunicare şi Relaţii Cu Mass-Media

Lasă un răspuns