Pichetarea terenului la plantarea pomilor fructiferi

Pichetare

Pichetarea este lucrarea prin care se materializează pe teren (prin picheţi) poziţia fiecărui pom care se plantează. În plantaţiile actuale de pomi şi arbuşti fructiferi se practică următoarele sisteme de pichetaj: pichetaj în rânduri simple (rectangular şi în şah) şi pichetaj în benzi. La pichetajul rectangular, 4 pomi din rândurile vecine formează un dreptunghi (laturile mari reprezintă distanţa între rânduri). La pichetajul în şah 3 pomi din rândurile vecine formează un triunghi echilateral sau isoscel, a cărui înălţimea corespunde cu distanţa dintre rânduri.

Pichetajul în benzi (cu 2-3 rânduri) se foloseşte în plantaţiile de mare densitate. Distanţa dintre benzi este de 2,5-3,5 m, între rândurile din bandă de 1-1,5 m, iar între pomi pe rând de 0,8-1,2 m.

Pichetatul terenului se execută vara (după aşezarea pământului desfundat) pentru plantările de toamnă şi la sfârşitul iernii pentru cele de primăvară.

 

Tehnica pichetării

a. Pe terenurile plane sau pantă mică. Înainte de pichetare, terenul se împarte în parcele şi se stabileşte sistemul de pichetaj. În funcţie de sistemul de cultură parcelele trebuie să aibă  suprafaţa de 5-6 ha pentru livezile intensive şi 3-4 ha pentru livezile superintensive. Fiecare parcelă se împarte în sectoare de lucru, cu suprafaţa de 0,5 ha, şi se pichetează separat, asigurându-se totodată continuitatea rândurilor în cadrul parcelei. Pentru aceasta, pe laturile lungi ale fiecărui sector se fixează capetele de rânduri  şi apoi prin întinderea cablurilor de plantare între picheţii marginali, se execută pichetarea pe rând. Primul pom se amplasează faţă de alei la jumătatea distanţei dintre rânduri şi a pomilor pe rând.  În cazul pichetajului în dreptunghi cu distanţa de plantare de 4/2 m, poziţia primului pom, va fi de 2 m şi 1 m faţă de marginile parcelei.

La sistemul de pichetaj în şah (triunghi echilateral) distanţa dintre rândurile de pomi se calculează înmulţind distanţa între pomi pe rând cu coeficientul 0,866 (cosinusul  unghiului de 60°). În cazul caisului (cultură intensivă) plantat la 5 m pe rând, distanţa între rânduri va fi : 5 x 0,866 = 4,33 m. Primul şi ultimul rând se amplasează la 2,14 m faţă de marginile parcelei. Primul pom de pe rândul 1 se va fixa la 2,5 m faţă de pichetul marginal, iar cel de pe rândul 2 la distanţa de 5 m.

b. Pichetatul pe curbele de nivel. Acest sistem de pichetaj se practică pe terenurile cu panta mai mare de 8% pentru prevenirea şi combaterea eroziunii solului.

Lucrarea necesită mai întâi împărţirea terenului în sectoare de lucru şi apoi, materializarea pe teren a curbelor de nivel. Pentru trasarea curbelor pe primul sector se alege mai întâi o linie de bază, pe o pantă uniformă, care se secţionează în părţi egale cu distanţa dintre rândurile de pomi. După aceea se trasează curbele de nivel. În acest scop,  aparatul (teodolitul ) se fixează între doi ţăruşi care marchează rândurile care urmează a fi marcate. În dreptul fiecărui ţăruş se fixează mira, se vizează prin aparat, şi se înregistrează diviziunile de pe jalon. Apoi se trimite jalonul – miră înainte pe rând, pentru a se afla alte puncte cu aceeaşi cotă. În acest scop mira se deplasează în amonte sau aval până când în aparat se citeşte aceeaşi valoare (diviziune) ca la început. Prin unirea acestor puncte cu o linie imaginară se obţine astfel prima curbă de nivel. Se continuă apoi cu trasarea următoarelor curbe în aval, până se termină baza versantului, după care se continuă în amonte. Pentru identificarea uşoară a curbelor de nivel pe teren se folosesc picheţi vopsiţi în alb. Pichetatul propriu-zis pe terenurile în pantă se face după sistemul în şah, folosindu-se triunghiul echilateral.

Când distanţa dintre rânduri se micşorează (datorită pantei ridicate şi apropierii curbelor de nivel), rândul marcat se suprimă, iar când se măreşte se va introduce un nou rând.

Întotdeauna o latură a triunghilui de pichetatre va fi permanent aşezată pe unul din rândurile de pomi care se pichetează. Prin răsturnarea triunghiului peste una din laturi se pichetează concomitent două rânduri.

Pe terenurile plane, rândurile de pomi se orientează N-S sau paralele cu  direcţia vântului dominant.

În sistemul superintensiv de cultură a pomilor, cu distanţe de plantare pe rând sub 1 m, se pichetează numai capetele de rânduri. Pe linia rândului se sapă (mecanizat) câte un şanţ, în care locul pomilor se stabileşte cu aju­torul sârmei   gradate.

Conf. dr. C. Paun

Lasă un răspuns