Prelungirea termenului de depunere a Planurilor de Dezvoltare Locală în cadrul

Ca urmare a aprobării, de către Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a Notei cu

numărul 63530/25.10.2010, termenul de depunere a Planurilor de Dezvoltare Locală în

vederea selecţiei Grupurilor de Acţiune Locală a fost prelungit până la data de 15 noiembrie

2010.

Depunerea Planurilor de Dezvoltare Locala se va face la sediile Autorităţii de Management de

la nivel judeţean (localizate în cadrul Direcţiilor pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală), în

intervalul orar 08.30 – 16.30. În cazul în care potenţialul GAL acoperă mai mult de un judeţ

Planul de Dezvoltare Locală va fi depus la judeţul cu cea mai mare arie de acoperire.

ROMÂNIA

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia Generală Dezvoltare Rurală

Autoritatea de Management pentru PNDR

 Sursa:PNDR

Lasă un răspuns