Preşedintele cere reexaminarea legii privind Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice ‘Gheorghe Ionescu-Siseşti’

ASAS

Preşedintele Traian Băsescu a trimis luni, Parlamentului, cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Siseşti” şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare.

În documentul adresat Parlamentului, şeful statului solicită respingerea legii, susţinând că modificările aduse prin actul normativ adoptat sunt inoportune.

Preşedintele menţionează că a solicitat, în 31 martie 2009, reexaminarea legii de aprobare a OUG nr.96/2008 prin care se acordau facilităţi fiscale unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agriculturii, silviculturii şi alimentaţiei publice, sub forma scutirii acestora de la plata obligaţiilor fiscale restante, întrucât acestea implicau elemente de ajutor de stat, fiind în contradicţie cu dispoziţiile Tratatului de Instituire a Comunităţii Europene.

Şeful statului subliniază că, prin legea care face obiectul prezentei cereri de reexaminare, se stabileşte că obligaţiile fiscale datorate de unităţile de cercetare-dezvoltare care au predat împreună cu terenul şi investiţii se sting prin compensare, (…) cu valoarea rămasă neamortizată pentru activele predate, până la concurenţa sumelor evidenţiate în protocoalele de predare-primire încheiate între unităţile de cercetare-dezvoltare şi comisiile locale de fond funciar.

A

Lasă un răspuns