Prima împădurire a terenurilor agricole

Măsura 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole” se încadrează în Axa II – „Îmbunătăţirea  mediului şi a spaţiului rural” şi are ca obiective:

a. Creşterea suprafeţei de pădure cu rol de protecţie a apei, solurilor, a pădurilor cu rol de protecţie împotriva factorilor naturali şi antropici dăunători, precum şi de asigurare a funcţiilor recreative, pe baza rolului multifuncţional al acesteia;

b. Extinderea suprafeţei ocupate de păduri prin sprijinirea lucrărilor de împădurire şi întreţinere a plantaţiilor;

c. Pădurile înfiinţate prin această măsură sunt menite să protejeze componentele de mediu pe baza rolului multifuncţional pe care îl au;

Contribuţia publică aferentă Măsurii 221 este de: 263.610.733 EURO.

În ceea ce priveşte sprijinul public pentru înfiinţarea plantaţiei forestiere, acesta este de 70% din costurile standard calculate în fişa măsurii,  iar pentru împăduririle efectuate în zonele defavorizate (LFA) şi siturile Natura 2000, acesta este de 80% din costurile standard.

Modificări recente:   – Publicare în 01.09.2010 a Ghidului Solicitantului şi a Anexelor aferente acestuia pentru Măsura 221

Puteţi vizualiza varianta finală a Ghidului Solicitantului pentru Măsura 221, precum şi Anexele aferente acestui Ghid, descărcând documentele de la acest link.

Atenţie! Cererea de finanţare trebuie deschisă cu Adobe Reader versiunea 9.3.2 sau 9.3.0. De asemenea, vă recomandăm ca sistemul de operare al calculatorului personal să fie Windows XP!

Sursa: Ministerul Agriculturii

Lasă un răspuns