Producatorii de cartofi pot primi un ajutor de stat

Cartoful se află în mare suferinţă. Vorbim atat de cel pentru consum, cat si de cel pentru  sămânţă care nu beneficiază de niciun sprijin financiar, deşi înfiinţarea şi întreţinerea unui hectar se ridică la cca 25 mii de lei. Preţul seminţei face ca mulţi dintre cultivatori să nu o mai cumpere, alegând să-şi producă propriul material săditor, chiar dacă acesta în timp degenerează. În urma atacului putregaiului inelar şi putregaiului brun, au mai rămas cantităţi nesemnificative de seminţe de cartof certificate spre a fi cultivate.

Federaţia Naţională „Cartoful” a propus ministerului un proiect de lege pentru subvenţionarea producătorilor care au culturi afectate.

Ministerul Agriculturii incearca sa gaseasca resurse financiare pentru un ajutor de stat,pentru cultivatorii de cartofi de samanta si de consum,care obţin producţii mici din cauza putregaiul inelar şi putregaiului brun al cartofului.Se vor acorda despăgubiri între 0,5 lei/kg şi 2,6 lei/kg.

De acest ajutor de stat vor putea beneficia atat producătorii agricoli, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi familiale, cat şi persoanele juridice, grupurile de producători sau organizaţii de producători care deţin suprafeţe de teren însămânţate cu sămânţă de cartof certificată în scopul producerii de cartofi de sămânţă sau cartofi de consum a caror productie a fost afectata de organismele de carantina.

Acest ajutor de stat se acordă sub forma unei despăgubiri în valoare de până la 100% din valoarea producţiei afectate. Din valoarea ajutorului se scade orice sumă primită în cadrul unui regim de asigurare, precum şi valoarea producţiei care poate fi industrializată sau comercializată în vederea consumului uman sau animalier.

Universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol care desfăşoară activităţi agricole în scop commercial vor putea primi bani de la stat.

Producatorii agricoli primesc banii, in urma notificarilor facute de catre inspectorii fitosanitari, din cadrul unitatilor fitosanitare, care confirma prezenţa bolilor de carantina.

Suma maximă anuală acordata pe kg, aferentă perioadei 2011-2013, este stabilită pe categorii de cartofi şi gradul de contaminare şi anume, pentru cartoful de sămânţă, suma este cuprinsă între 0,5 lei/kg şi 2,6 lei/kg, iar pentru cartoful de consum se acordă despăgubire de 1.5 lei/kg.

Pentru a primi aceşti bani, agricultorii trebuie să fie înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură(APIA) cu suprafeţele de teren pe care le exploatează, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat.

Toate cererile vor ajunge la APIA, unde se vor centraliza si se vor transmite Ministerului Agriculturii. Acesta la randul sau solicită Ministerului Finanţelor deschiderea creditelor bugetare. În cazul în care suma anuală solicitată depăşeşte plafonul total alocat, ajutorul de stat se diminuează procentual pentru toţi beneficiarii, în vederea încadrării în plafonul alocat.

Plăţile pentru ajutorul de stat se efectuează începând cu data de 16 noiembrie, după încheierea anului pentru care se solicită ajutor de stat. Schema de ajutor de stat se aplică beneficiarilor care au depus cereri în perioada 2011-2013. Alocarea financiară necesară ajutorului de stat se aprobă anual prin HG.

Producătorii agricoli trebuie să depună, anual, o cerere de solicitare a ajutorului de stat în termen de 120 zile de la data primirii notificării din partea inspectorilor fitosanitari din cadrul Unităţii Fitosanitare. Cererea se depune la APIA- centrele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza cărora se află exploataţia unde a fost confirmată prezenţa organismului dăunător. Prin excepţie, pentru recolta anului 2010, cererea de solicitare a ajutorului de stat se depune în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei Comisiei Europene de autorizare a acordării ajutorului de stat.

Lasă un răspuns