Proprietarii de păduri vor trebui sa scoată mai multi bani din buzunar

Pe viitor, guvernul nu va mai acoperii costurile cu paza şi administrarea pădurilor private conform normelor Uniunii Europene. Asfel, proprietarii vor fi obligati să-şi asume aceste cheltuieli.

Conform codului silvic actual, se impune acordarea de la bugetul de stat a unor sume de bani pentru gestionarea durabilă a fondului forestier proprietate privată, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egala cu 30 ha.

În momentul actual, statul, cheltuie pentru cele aproximativ 500.0000 ha de păduri proprietate privată cu suprafaţa mai mică de 30 ha (conform datelor statistice) aproximativ 5 mil. euro/an. La acestea se mai adaugă şi cheltuielile de pază.

Persoanele fizice si juridice care au în proprietate privată fond forestier vor fi obligate să incheie contracte de administrare sau servicii silvice cu un ocol silvic, dar şi să suporte, în calitate de proprietar, costurile administrării sau serviciilor silvice.

În ceea ce priveşte funcţionarea ocoalelor silvice private înfiinţate de proprietarii pădurilor, acestea vor putea funcţiona sub formă de societăţi comerciale, asociaţii, fundaţii sau regii autonome.

Agrias.ro

Lasă un răspuns