Protest spontan la ADS (Agenţia Domeniilor Statului)

Protest ADS

Cu privire la protestul spontan al angajaţilor Agenţiei Domeniilor Statului, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) face următoarele precizări intr-un comunicat de presa al MADR:

Reorganizarea Administraţiei Domeniilor Statului (ADS) s-a făcut prin Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordului-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional. Astfel, ADS, din instituţie finanţată integral prin venituri proprii se reorganizează – prin reducere de posturi şi schimbarea regimului de finanţare – în instituţie finanţată integral de la bugetul de stat prin bugetul MADR.

Cu începere de la 1 iulie 2010, conform Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, salariile tuturor angajaţilor ADS s-au redus cu 25%.

Ca urmare a expirării contractelor colective de muncă ale angajaţilor ADS, la data de 3 octombrie 2010, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a trecut la asimilarea funcţiilor contractuale ale personalului ADS în funcţii publice, conform noului statut al Agenţiei. Prin urmare, conducerea MADR a stabilit nivelul de salarizare în baza prevederilor legale aplicabile tuturor instituţiilor publice.

Totodată, prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea MADR precum şi a unor structuri aflate în structura acestora, începând cu 1 ianuarie 2011, Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă din cadrul ADS se va desfiinţa iar activitatea desfăşurată de această direcţie va fi preluată de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură. Astfel, un număr de 80 de posturi din cadrul ADS vor fi desfiinţate.

MADR a asigurat şi va asigura în continuare fondurile necesare pentru plata salariilor, conform prevederilor legale, pe luna octombrie a.c. sumele fiind deja transferate în contul ADS.

Agrias.ro

Lasă un răspuns