Recensamantul agricol

Conform recensamantului general agricol, datele intermediare ale anului 2011, structura suprafetei agricole utilizate (sau) pe categorii de folosinta, pe judete, in anul agricol 2009 – 2010 se prezinta astfel:

Se poate observa ca judetele cu cea mai mare suprafata de teren agricol sunt Calarasi, Ialomita si Giurgiu, iar la polul opus fiind Harghita, Maramures si Hunedoara, unde predomina pasunile si fanetele.

Despre Recensământul General Agricol

Legislaţia europeană referitoare la statistica structurilor agricole şi recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) prevăd organizarea şi efectuarea de recensăminte generale agricole la intervale de 10 ani.

Având în vedere calitatea de stat membru al Uniunii Europene şi acquis-ul comunitar în domeniul statisticii agricole, România trebuie să efectueze recensământul general agricol cu an de referinţă 2010.

Concomitent cu efectuarea Recensământului General Agricol 2010 (RGA 2010), se va efectua şi Ancheta privind metodele de producţie agricolă (AMPA).

Cadrul legislativ , în baza căruia, are loc organizarea şi efectuarea Recensământului General Agricol 2010 este:

– European:

a) Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind anchetele structurale în agricultură si ancheta privind metodele de producție agricolă si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 571/88 al Consiliului

b) Regulamentul (CE) nr. 1200/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009, de punere în aplicare a Regulamentului nr. 1166/2008 al Parlamentului European si al Consiliului referitor la anchetele privind structura exploataţiilor agricole si anchetele privind metodele de producţie agricolă, în ceea ce priveste coeficienţii de unitate de septel si definiţiile caracteristicilor

– Naţional:

a) Legea nr. 153 din 11 iulie 2008 privind efectuarea recensământului general agricol din Romania

b) Hotărâre nr. 1370 din 18 noiembrie 2009 privind organizarea şi efectuarea recensământului general agricol din România

Scopul acestei cercetãri statistice de interes naţional este de a asigura date statistice pentru fundamentarea politicilor naţionale în domeniul agricol, în concordanţã cu acquis-ul statistic comunitar, comparabile la nivel internaţional, necesare procesului de participare a României la Politica Agricolã Comunã, prin înregistrarea suprafeţelor agricole utilizate, a efectivelor de animale pe specii, a maşinilor şi a echipamentelor agricole, a persoanelor care desfãşoarã activitãţi agricole, a metodelor de producţie agricolã, precum şi a dezvoltãrii rurale.

Aceasta actiune de amploare reprezintă pentru tara noastra:

Evidenţierea schimbărilor structurale intervenite în perioada postaderare, precum şi faţă de Recensământul General Agricol 2002, în ceea priveşte suprafeţele agricole utilizate, efectivele de animale, irigaţiile, dotările exploataţiilor agricole cu maşini şi echipamente agricole, dezvoltarea rurală, persoanele care au desfăşurat activităţi agricole etc;
Principala sursă de date pentru actualizarea Registrului Statistic al Exploataţiilor Agricole (REXA);
Realizare de statistici comparabile privind structura exploataţiilor agricole pentru orientarea politicilor agricole comunitare;
Obţinerea de informaţii statistice privind metodele de producţie agricolă în vederea îmbunătăţirii calităţii indicatorilor de agro-mediu.
Furnizarea de date si informatii necesare dezvoltarii Retelei de Informatii Contabile Agricole si a Sistemului Integrat de Administrare si Control;

Lasă un răspuns