RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL (2 DECEMBRIE 2010 – 31 IANUARIE 2011)

I. Despre RGA 2010

Legislaţia europeană referitoare la statistica structurilor agricole şi recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) prevăd organizarea şi efectuarea de recensăminte generale agricole la intervale de 10 ani.
Având în vedere calitatea de stat membru al Uniunii Europene şi acquis-ul comunitar în domeniul statisticii agricole, România trebuie să efectueze recensământul general agricol cu an de referinţă 2010.
Concomitent cu efectuarea Recensământului General Agricol 2010, se va efectua şi ancheta statistică exhaustivă “Metode de producţie agricolă”, cu menţiunea că se va utiliza un singur formular de culegere a datelor pentru ambele cercetări statistice.

II. Organizatori

Institutul Naţional de Statistică
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Ministerul Administraţiei şi Internelor

III. Momentul şi perioadele de referinţă

Momentul de referinţă este ziua de 1 decembrie 2010, ora 0:00 pentru:

 • efective de animale
 • agricultură ecologică – sector animalier
 • adăposturi pentru animale

Perioadele de referinţă sunt:

1. Anul agricol 2010 (30 septembrie 2009 – 1 octombrie 2010), pentru:

 • modul de utilizare a terenului
 • informaţii privind irigaţiile
 • conservarea solului
 • agricultura ecologică – sector vegetal
 • păşunat şi gunoi de grajd
 • maşini şi echipamente agricole
 • persoane care au lucrat în agricultură
 • alte activităţi aducătoare de venituri
 • vânzări din producţia proprie

2. Perioada – ultimii 3 ani, pentru:

 • suprafaţa medie efectiv irigată
 • caracteristicile peisajului
 • măsuri de dezvoltare rurală

IV. Metoda de colectare a datelor

Colectarea datelor pentru recensământul general agricol din România se efectuează în perioada 2 decembrie 2010 – 31 ianuarie 2011 prin:
– interviu direct în cazul exploataţiilor agricole individuale
– autoînregistrare în cazul unităţilor cu personalitate juridică

V. Elemente de noutate faţă de RGA 2002

 • Ancheta privind metodele de producţie agricolă – oferă date statistice privind următorii indicatori: metode de pregătire a solului, suprafaţa efectiv irigată, volumul de apă consumat pentru irigaţii, metode de irigare utilizate, sursa apei pentru irigare, caracteristicile peisajului şi conservarea solului , păşunat, adăposturi pentru animale şi gunoi de grajd.
 • Localizarea exploataţiilor agricole prin georeferenţiere – localizarea teritoriului reprezentat pe hartă, prin alocarea unui sistem de coordonate geografice ( latitudine şi longitudine).

 Sursa: INS

Lasă un răspuns