Reglementări la nivel european în domeniul organismelor modificate genetic (OMG)

Intalnire MADR

În data de 25 ianuarie 2010, la sediul MADR, ministrul Valeriu Tabără s-a întâlnit cu reprezentanţii a patru misiuni diplomatice în România, respectiv ale Braziliei, Statelor Unite ale Americii, Canadei şi Argentinei, ocazie cu care s-au discutat aspecte de actualitate privind viitoare reglementări la nivel european în domeniul organismelor modificate genetic (OMG).

Printre problemele ridicate de reprezentanţii celor patru misiuni diplomatice s-au numărat implicaţiile aprobării decalate a OMG asupra comerţului internaţional cu produse agroalimentare. Conform unui studiu elaborat de către Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, până în 2015 vor fi aprobate la nivel mondial mai mult de 120 de produse obţinute prin biotehnologii, în timp ce în UE ritmul aprobărilor este foarte lent. Cu cât numărul aprobărilor decalate dintre ţările terţe şi UE este mai mare, cu atât este mai mare şi posibilitatea identificării în transporturile de furaje şi alimente către UE a unor urme de OMG care au fost aprobate în ţările terţe dar nu şi în UE, încă, ceea ce conduce la blocarea de către UE a transporturilor respective.

În acest context s-a solicitat MADR ca la viitoarea reuniune a Comitetului permanent pentru lanţ alimentar şi sănătate animală, ce se va desfăşura la Bruxelles în perioada 8-9 februarie 2011, unde se va discuta „Proiectul de Regulament al Comisiei ce stabileşte metodele de prelevare şi analiză pentru controlul oficial al furajelor în ceea ce priveşte prezenţa materialului modificat genetic pentru care procedura de autorizare este în desfăşurare sau autorizaţia a expirat”, România să susţină extinderea scopului acestui Regulament şi pentru alimente, deoarece transporturile   de cereale din ţările terţe nu sunt separate pe destinaţii – alimente sau furaje – când sunt expediate către UE şi orice încercare de separare a acestora între „numai alimente” şi „numai furaje”,  va crea dificultăţi operatorilor economici, comerciali şi procesatori.

Aceasta presupune susţinerea admiterii procentului de 0,1 la sută OMG pentru care procedura de autorizare este în desfăşurare la nivelul UE, sau autorizaţia a expirat, şi în transporturile de alimente, nu numai în transporturile de furaje, aşa cum prevede în prezent proiectul de Regulament.

Uniunea Europeană este dependentă de piaţa mondială ca sursă de proteină şi nici unul dintre statele membre UE nu îşi asigură proteina vegetală din producţia internă (peste 75 la sută din necesarul UE pentru hrana animalelor trebuie sa fie importat, fie ca seminţe oleaginoase, fie ca şroturi).

Prezenţa urmelor scăzute de OMG neaprobate în UE, în importurile destinate UE, a cauzat deja disfuncţionalităţi, blocaje comerciale şi probleme economice, în special pentru sectorul de furajare şi creşterea animalelor din UE.

Având în vedere cele de mai sus precum şi solicitările partenerilor de dialog social, de a identifica soluţii legale pentru evitarea apariţiei disfuncţionalităţilor de această natură, ministrul Valeriu Tabără şi-a manifestat deschiderea către acest subiect, considerând că trebuie cât mai urgent reglementat la nivel european astfel încât să se faciliteze fluidizarea comerţului cu produse agricole şi agroalimentare.

Nu în ultimul rând menţionăm că ministru Valeriu Tabără a declarat că susţine introducerea biotehnologiilor în cultură, deoarece creează premisele realizării producţiilor cu costuri mai scăzute pe unitatea de suprafaţă, obţinerea unor randamente mai ridicate la culturi, îmbunătăţirea venitului fermierilor şi, nu în ultimul rând, protecţia mediului prin reducerea chimicalelor aplicate.

Sursa:MADR

Lasă un răspuns