România – mare potenţial piscicol, dar nevalorificat suficient

Joi, 19 mai 2011, la conferinţa ‘Noi oportunităţi de finanţare pentru schimbare socială şi economică în Bazinul Mării Negre – Regiunea Dunării’, directorul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional pentru Pescuit (AMPOP), Nicolae Dimulescu, declara, că în prezent, la nivelul României sunt 103 proiecte în derulare (în valoare de 93,465 milioane euro) şi urmează să mai vină altele, astfel încât va fi necesară realocarea de fonduri de la Axa prioritară 4 – Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti pentru Axa prioritară 2, care înseamnă pescuit şi acvacultură.

Astfel, există în derulare un proiect pentru un port pescăresc la Marea Neagră, la Midia, şi un alt proiect ce vizează realizarea unei burse a peştelui la Constanţa.

În domeniul acvaculturii, există în construcţie o fermă pentru creşterea calcanului, iar de-a lungul Dunării, în Delta Dunării şi pe zona costieră a Mării Negre sunt 15 parteneriate pentru dezvoltarea zonelor locale pentru sectorul de stres.

În ceea ce priveşte parteneriatul pe zona Dunării şi Mării Negre între statele UE care sunt riverane, spune directorul AMPOP, un lucru important care trebuie avut în vedere este acela al renaturării, reinundării unor zone importante din Lunca Dunării.

Având fonduri, subliniază acesta, acestea ar trebui utilizate în comun pentru protecţia speciilor de sturioni şi, cu un efort financiar comun al statelor riverane Dunării şi al UE, să se construiască trecători la Porţile de Fier I şi II. Specia este în regres, cu toate măsurile care s-au luat, în lipsa unui plan de management multianual în care să fie implicate toate statele riverane membre sau nemembre ale UE.

Datorită faptului că nivelul de poluare a Dunării a scăzut mult în ultima periodă la Galaţi, a reapărut lostriţa, specie care dispăruse din Dunăre.

În încheiere, şeful AMPOP, a spus, că trebuie luate masuri pentru protejarea acestor specii, printr-un efort comun şi că speciile respective să fie redate mediului lor natural.

Lasă un răspuns