Şase proiecte pentru înfiinţarea grupurilor de producători

Un număr de şase proiecte, în valoare de 3,7 milioane lei, au fost declarate eligibile pentru finanţare în cadrul măsurii 142 ‘Înfiinţarea grupurilor de producători din PNDR’, potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Din valoarea totală eligibilă, 2,96 milioane lei reprezintă contribuţia comunităţii europene, iar 741.642,34 lei contribuţia bugetului naţional.

Înfiinţarea grupului de producători SC Prod-Ovo Grup SA pe grupa de produse ‘carne de pasăre şi ouă’ din localitatea Lipozat judeţul Vaslui va primi o finanţare din fonduri publice europene şi naţionale de 1,65 milioane lei din care 386.104,35 lei în primul an de înfiinţare. De asemenea, proiectul privind creşterea competitivităţii producţiei de cereale în zona Roman din Neamţ va fi finanţat cu 1,04 milioane lei, din care 60.467,22 lei în primul an.

Restul proiectelor, cu precădere pentru înfiinţarea unor asociaţii de comercializare a produselor lactate, a cărnii de bovine, de creştere a oilor sunt de valori mai mici situate între 264.000 şi 340.284 lei.

În cadrul acestei măsuri se acorda sprijin public nerambursabil de 100%, valoarea minimă finanţată fiind de 15.000 de euro, iar cea maximă de 50.000 euro.

Suma acordată prin această măsură se calculează anual în funcţie de valoarea producţiei anuale comercializate de către grupul de producători recunoscut.

Schema de sprijin pentru grupurile de producători se alocă prin rate anuale în primii 5 ani de la data recunoaşterii grupului de producători, iar sprijinul va fi calculat pe baza producţiei comercializate anual de către grup.

Astfel, vor primi câte 5%, în primul şi al doilea an, 4% în al treilea, 3% în al patrulea şi 2% în al cincilea din valoarea producţiei comercializate de până la un milion euro şi câte 2,5% în primul şi al doilea an, 2,0% în al treilea şi câte 1,5% în patrulea şi al cincilea an pentru valoarea producţiei comercializate care depăşeşte un milion de euro.

Plata primei rate va fi făcută la un an, după data la care grupul de producători este recunoscut, în urma verificării respectării condiţiilor iniţiale de recunoaştere a grupului de producători, pe baza facturilor pentru producţia vândută înregistrată şi calculată după un an de la recunoaşterea grupului..

Beneficiarii acestui sprijin sunt grupurile de producători recunoscute oficial începând cu 1 ianuarie 2007 până la 31 decembrie 2013, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Se exclud de la finanţare grupurile de producători, recunoscute preliminar, cele care au primit sprijin prin Programul Sapard sau de la bugetul naţional, precum şi organizaţiile de producători din sectorul legume-fructe care beneficiază de sprijin prin Regulamentul CE 2200/1996, precum şi organizaţiile de producători de hamei.

Beneficiarii trebuie să fie persoane juridice înfiinţate la iniţiativa producătorilor agricoli şi forestieri, cu scopul de a comercializa în comun produsele agricole şi silvice ale membrilor.

Obiective specifice ale măsurii vizează încurajarea înfiinţării grupurilor de producători din sectorul agricol şi silvic în vederea obţinerii de produse de calitate care îndeplinesc standardele comunitare, prin aplicarea unor tehnologii de producţie unitare şi sprijinirea accesului la piaţă a propriilor membri.

Sursa :AGERPRES

Lasă un răspuns