Se depun cererile de finantare la motorina pentru anul 2012

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) reaminteste beneficiarilor interesati ca, în cursul lunii decembrie 2011, se depun cererile de acord prealabil pentru

finantare prin rambursare pentru motorina cu acciza redusa pentru anul 2012.

Conform H.G. nr. 408/2010 si O.M.A.D.R. nr. 126/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, Cererea de acord prealabil pentru finantare prin rambursare se depune la centrul APIA judetean sau al municipiului Bucuresti, pe raza caruia se afla exploatatia / exploatatiile agricole pentru care se solicita ajutorul de stat sau unde a fost depusa cererea de plata pentru sprijinul pe suprafata.

Ajutorul de stat se acorda producatorilor agricoli care îndeplinesc urmatoarele conditii, în functie de sectorul (vegetal, zootehnic si/sau îmbunatatiri funciare) în care îsi desfasoara activitatea:

a) sa fie înscrisi în evidentele Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura cu suprafetele de teren pe care le exploateaza sau în Registrul agricol, Registrul plantatiilor viticole, alte evidente funciare;

b) sa fie înregistrati în Registrul national al exploatatiilor (RNE) al Autoritatii Nationale

Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor cu efectivele de animale sau sa detina document de înregistrare/autorizare sanitara veterinara pentru pasari/familii de albine/viermi de matase;

c) suprafata totala de teren pe care le exploateaza sa fie de minimum 1,0 ha, iar suprafata parcelelor agricole sa fie de cel putin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei,

pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbustilor fructiferi, suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha;

d) sa exploateze/sa detina/sa creasca animale/pasari/familii de albine/viermi de matase în vederea obtinerii productiei agricole pentru care solicita ajutorul de stat;

e) sa utilizeze instalatii de irigat actionate cu motoare termice.

Mentionam ca beneficiarii nu trebuie sa fie în dificultate financiara în sensul Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor aflate în dificultate, respectiv persoane care constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciara sau lichidare.

Acordul prealabil pentru finantare prin rambursare se emite de catre centrul APIA judetean sau al municipiului Bucuresti, în termen de cel mult 30 de zile de la data depunerii cererii de acord prealabil pentru finantare prin rambursare.

Ajutorul de stat se acorda sub forma de rambursare a diferentei dintre acciza standard si acciza redusa (stabilita la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate în agricultura.

Sursa:APIA

Lasă un răspuns