Se intensifica controalele inspectorilor sanitari veterinari inainte de Paste

Conform unui comunicat de presa emis de ANSVSA, inpectorii sanitari veterinari şi pentru siguranţa alimentelor au demarat, începând din data de 1 aprilie, controalele cu tematici specifice perioadei premergătoare Sărbătorilor Pascale.

În baza unui program de lucru, stabilit de către fiecare DSVSA judeţeană, care include toţi medicii veterinari din cadrul direcţiei, circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi circumscripţiilor sanitare veterinare verifică modul în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare din toate târgurile de animale, pieţele agro-alimentare, unităţile de tăiere, procesare, depozitare, valorificare şi de alimentaţie publică.

Totodată, s-a organizat serviciul de permanenţă, inclusiv în zilele de sâmbată şi duminică, urmând să fie afişat programul de lucru, persoana responsabilă şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitare veterinare.

Pentru eficientizarea activităţii, fiecare DSVSA judeţeană colaborează cu reprezentanţii administaţiei de la nivel local, după ce au înştiinţat primăriile şi prefecturile asupra obligaţiilor pe care le au autorităţile locale în sprijinirea respectării legislaţiei sanitare veterinare.

De asemenea, DSVSA judeţene au informat şi primăriile asupra riscurilor pentru sănătatea publică care decurg în cazul tăierii animalelor în spaţii neaprobate şi fără supraveghere sanitară veterinară.
În acest sens, în cazul în care există posibilitatea amenajării temporare de către administraţiile pieţelor, a unor locuri special amenajate temporar în care să poată fi asigurate condiţiile de igienă pentru tăierea şi prelucrarea primară (jupuire şi eviscerare parţială) a mieilor şi iezilor, primăriile au obligaţia să anunţe DSVSA judeţene, în vederea asigurării personalului de specialitate pentru supravegherea sanitară veterinară a desfăşurării acestor activităţi şi controlul sanitar veterinar al animalelor vii şi al produselor obţinute de la acestea.

Târgurile de animale sau locurile special amenajate temporar de sacrificare a mieilor organizate de către administraţia pieţelor sau târgurilor, cu aprobarea primăriilor şi avizul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, vor fi supravegheate permanent de medicii veterinari oficiali pe toată durata funcţionării acestora.
În toate pieţele agroalimentare şi în alte locuri amenajate şi autorizate în care va fi valorificată carnea şi alte produse de origine animală, este asigurat necesarul de personal sanitar veterinar şi permanenţa acestuia, inclusiv în zilele de sâmbată şi duminică.

Atunci când se constată că, în târgurile de animale, în pieţele agroalimentare, în unităţile de procesare sau în unităţile de desfacere, nu sunt respectate condiţiile sanitare veterinare de funcţionare, DSVSA judeţene şi a municipiului Bucureşti vor aplica măsura suspendării activităţii până la remedierea tuturor deficienţelor şi vor aplica sancţiuni în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare.
Medicii veterinari oficiali care asigură supravegherea sanitară veterinară a pieţelor agroalimentare, în care producătorii particulari expun spre vânzare produse sau alimente de origine animală, vor interzice comercializarea produselor care nu sunt însoţite de documente care să ateste provenienţa acestora şi a alimentelor care, în urma controlului sanitar veterinar, au fost declarate necorespunzătoare.
Se va interzice comercializarea produselor şi a alimentelor de origine animală sau nonanimală în spaţii improvizate, nesupuse controlului sanitar veterinar, sau în sistem de vânzare stradal, în care nu este asigurată o temperatură şi o stare de igienă corespunzătoare.

De asemenea, inspectorii sanitari veterinari şi pentru siguranţa alimentelor vor verifica modul în care se efectuează certificarea şi marcarea produselor de origine animală, având în vedere prevederile legislaţiei.
Controalele ANSVSA având tematici specifice Sărbătorilor Pascale se vor desfăşura până pe data de 13.04.2012

Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor recomandã cetăţenilor sã cumpere produse alimentare numai din spaţii sau unităţi înregistrate sau autorizate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

Aceasta înseamnă cã atât carnea cât şi alte produse de origine animalã sau non-animalã au fost supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi nu constituie un pericol pentru sănătatea publicã.

Lasă un răspuns