Strategia Politicii agricole comune (PAC) în UE, dupa 2013

PAC

Uniunea Europeană propune noi soluţii pentru a garanta aprovizionarea cu alimente, o agricultură durabilă, o mai bună protecţie a mediului şi o dezvoltare rurală mai eficientă, în cadrul procesului de reformare PAC.

Prin procesul de reformă, Politica agricolă comună (PAC) a evoluat de-a lungul anilor, însă nevoile pieţei mereu în schimbare şi criza economică impun continuarea acestuia.

În acest sens, agricultorii au un rol foarte important prin faptul că îşi exploatează terenurile respectând normele privind protecţia mediului şi le oferă consumatorilor produse de calitate, la preţuri echitabile. Toate acestea justifică pe deplin sprijinul direct pe care aceştia îl primesc de la UE şi pe care Comisia doreşte să îl ajusteze.

Obiectivele viitoarei reforme au fost stabilite în urma consultărilor la care au participat reprezentanţi ai guvernelor şi instituţiilor UE, agricultori şi cetăţeni ai UE. Acestea sunt:

asigurarea aprovizionării cu produse alimentare sigure şi în cantităţi suficiente;

gestionarea durabilă a resurselor naturale;

-dezvoltarea echilibrată a zonelor rurale.

Scopul final este ca PAC să devină mai echitabilă, mai eficientă şi mai eficace, obiective ce trebuiesc îndeplinite după 2013.

Pentru aceasta, sistemul de plăţi directe către agricultori, si o distribuţie mai echitabilă a acestora între statele membre a dus la la introducerea unei plăţi compensatoare variabile, bazată, printre altele, pe acţiunile pe care aceştia le întreprind în favoarea protecţiei mediului.

Bugetele de intervenţie pe piaţă au fost reduse de la 92% în 1991 la doar 5% anul acesta din bugetul PAC. Comisia, cu sprijinul opiniei publice, intenţionează să simplifice şi mai mult acest instrument, pentru a îmbunătăţi funcţionarea lanţului alimentar.

O altă măsură ar putea consta în suplimentarea fondurilor pentru proiectele legate de schimbările climatice, resursele de apă, biodiversitate, energia din surse regenerabile şi inovare. O altă variantă ar fi concentrarea atenţiei doar pe combaterea schimbărilor climatice şi pe protecţia mediului.

În urma unor dezbateri cu privire la aceste opţiuni şi alte consultări publice, rezultatele obţinute vor fi utilizate la elaborarea propunerilor legislative care vor fi prezentate în 2011. Intrarea în vigoare urmează sa aibe loc din 2014.

Agrias.ro

Lasă un răspuns