Ultima sesiune de primire a cererilor de finantare europeana din cadrul masurii 141

Vineri, 13 iulie 2012, se închide si ultima sesiune de primire a cererilor pentru finantare cu fonduri europeane in cadrul masurii 141, care se adreseaza fermelor de semisubzistenta, carora se se acordă 1.500 de euro anual. MADR a prelungit în mai multe rânduri sesiunea de depunere a proiectelor pentru aceasta masura, respectiv „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenţă”, iar ultimul termen decis fiind maine. Aceasta este ultima sesiune de finantare din perioada bugetara comunitara cuprinsa intre 2007 si 2013, iar urmatoarea fiind posibila din 2014.

Aceasta masura 141, este cuprinsă in PNDR (Programul National de Dezvoltare Rurala) si beneficiaza de 112,7 milioane de euro, iar fiecare fermă eligibila in parte poate primi 1.500 de euro anual, timp de cinci ani.

Conform standardelor din Uniunea Europeana marimea exploatatiilor agricole este cuantificata utilizand Unitatea de Dimensiune Economică (UDE). Valoarea unei UDE este de 1.200 de euro. Fermele de semisubzistenta sunt în general cele mijlocii, cuprinse intre 2 si 8 UDE. Pentru a afla numărul de UDE, se va inmuteste suprafata cultivata sau numarul de animale cu un coeficient specific fiecarui tip de culturi sau animale. Coeficientii (UDE/ha, respectiv UDE/capita) se regasesc pe site-ul Ministerului Agriculturii sau mai jos:

Coeficienti calcul UDE si tipologie agricola

COEFICIENŢI STANDARD OUTPUT – SO 2007

Coeficientii au fost calculati ca medie a anilor 2005-2006-2007-2008-2009 si transmisi la Eurostat in anul 2010 Regulamentul CE 1242/2008

Coduri SO EURO UDE/ha
B_1_1_1 Grâu comun 371 0,309
B_1_1_2 Grâu dur 372 0,310
B_1_1_3 Secară 246 0,205
B_1_1_4 Orz 315 0,263
B_1_1_5 Ovăz 214 0,178
B_1_1_6 Porumb boabe 422 0,352
B_1_1_7 Orez 144 0,120
B_1_1_99 Alte cereale 309 0,258
B_1_2_1 Mazăre boabe, fasole boabe, lupin dulce 380 0,317
B_1_2_2 Linte, bob, măzăriche 588 0,490
B_1_3 Cartofi 2557 2,131
B_1_4 Sfeclă de zahăr 1193 0,994
B_1_5 Plante radacinoase pentru nutret 658 0,548
B_1_6_1 Tutun 312 0,260
B_1_6_2 Hamei 384 0,320
B_1_6_4 Rapita 397 0,331
B_1_6_5 Floarea soarelui 312 0,260
B_1_6_6 Soia 401 0,334
B_1_6_7 In pentru ulei 712 0,593
B_1_6_8 Alte plante pentru ulei 177 0,148
B_1_6_9 In pentru fibra 179 0,149
B_1_6_10 Canepa 228 0,190
B_1_6_11 Alte plante textile 624 0,520
B_1_6_12 Plante medicinale si aromatice. 1007 0,839
B_1_6_99 Alte plante industriale 624 0,520
B_1_7_1_1 Legume proaspete, pepeni şi căpşuni – în câmp – 3536 2,947
B_1_7_1_2 Legume proaspete, pepeni şi căpşuni – în grădini pt. comercializare 4773 3,978
B_1_7_2 Legume proaspete, pepeni şi căpşuni – în sere şi solarii 43417 36,181
B_1_8_1 Flori – în câmp 20426 17,022
B_1_8_2 Flori – în sere şi solarii 118266 98,555
B_1_9_1 Plante de nutreţ – iarba temporara 191 0,159
B_1_9_2_1 Plante de nutreţ – alte furaje verzi – porumb siloz 619 0,516
B_1_9_2_2 Plante de nutret – alte furaje verzi – total 220 0,183
B_1_9_2_99 Alte plante de nutret 327 0,273
B_1_10 Seminţe şi semininceri 4343 3,619
B_11 Alte plante 256 0,213
B_2 Gradini familiale 3002 2,502
B_3_1 Păşuni şi fâneţe permanente – păşuni şi fâneţe 161 0,134
B_3_2 Păşuni şi fâneţe permanente – pe terenuri accidentate 71 0,059
B_4_1_1_1 Fructe, pomi şi arbuşti – climă temperată 2114 1,762
B_4_1_3 Fructe, pomi şi arbuşti – nuci 1482 1,235
B_4_4_1 Vii – vin nobil 1520 1,267
B_4_4_2 Vii – alte vinuri 1401 1,168
B_4_4_3 Vii – struguri de masa 2015 1,679
B_4_5 Pepiniere 6801 5,668
B_4_6 Alte plante permanente 9594 7,995
B_6_1 Ciupercarii * 238045 198,371
Coduri Denumire SO EURO UDE/cap
C_1 Ecvide 1199 0,999
C_2_1 Bovine sub 1 an – total 240 0,200
C_2_2 Bovine sub 2 ani – masculi 563 0,469
C_2_3 Bovine sub 2 ani – femele 316 0,263
C_2_4 Bovine de 2 ani şi peste – masculi 507 0,423
C_2_5 Bovine de 2 ani si peste – femele 580 0,483
C_2_6 Vaci pentru lapte 1110 0,925
C_2_99 Bovine de 2 ani şi peste – alte vaci 670 0,558
C_3_1_1 Oi – mioare montate 37 0,031
C_3_1_99 Oi – alte oi 26 0,022
C_3_2_1 Capre – capre montate 74 0,062
C_3_2_99 Capre – alte capre 23 0,019
C_4_1_1 Porcine – tineret porcin sub 20 kg 30 0,025
C_4_1_2 Porcine – scroafe pentru reproducţie peste 50 kg 203 0,169
C_4_1_99 Porcine – alte porcine 396 0,330
C_5_1 Pui pentru carne ** 339 0,283
C_5_2 Găini ouătoare ** 2370 1,975
C_5_3 Alte pasari ** 1936 1,613
C_6 Iepuri(femele iepuri) 4 0,003
C_7 Familii de albine 54 0,045

* Valoarea SO se refera la 100 m²

** Valoarea SO se referă la 100 capete

Coeficientii se afla in analiza EUROSTAT si urmeaza sa fie aprobati si postati pe site-ul EUROSTAT

COEFICIENTII MARJA BRUTA STANDARD -MBS 2004

Coeficientii au fost calculati ca medie a anilor 2003-2004-2005 si transmisi la Eurostat in anul 2008

Coduri Denumire MBS (EURO) UDE/ha
D01 Grâu comun 170 0,142
D02 Grâu dur 74 0,062
D03 Secară 75 0,063
D04 Orz 112 0,093
D05 Ovăz 90 0,075
D06 Porumb boabe 237 0,198
D07 Orez 52 0,043
D08 Alte cereale 198 0,165
D09e1 Mazăre boabe, fasole boabe, lupin dulce 254 0,212
D09f Linte, bob, măzăriche 183 0,153
Do9 g Alte plante leguminoase uscate 235 0,196
D10 Cartofi 1051 0,876
D11 Sfeclă de zahăr 720 0,600
D12 Plante radacinoase pentru nutret 332 0,277
D14a Legume proaspete, pepeni şi căpşuni – în câmp deschis 1690 1,408
D14b Legume proaspete, pepeni şi căpşuni – în câmp – în grădini pt. comercializare 1353 1,128
D15 Legume proaspete, pepeni şi căpşuni – în sere şi solarii 25113 20,928
D16 Flori – în câmp 5298 4,415
D17 Flori – în sere şi solarii 16900 14,083
D18a Plante de nutreţ – păşuni 305 0,254
D18b1 Plante de nutreţ – alte furaje verzi – porumb siloz 189 0,158
D18b Plante de nutret – alte furaje verzi – total 149 0,124
D18b2_3 Alte plante de nutret 189 0,158
D19 Seminţe şi semininceri 288 0,240
D20 Alte plante 149 0,124
D23 Tutun 485 0,404
D24 Hamei 1379 1,149
D26 Rapiţă 195 0,163
D27 Floarea soarelui 173 0,144
D28 Soia 244 0,203
D29 In pentru ulei 428 0,357
D 30 Alte plante oleaginoase 64 0,053
D31 In pentru fibră 125 0,104
D32 Cânepă pentru fibră 187 0,156
D33 Alte plante textile 234 0,195
D34 Plante medicinale şi aromatice 64 0,053
D35 Alte plante industriale 301 0,251
E Gradini familiale 1354 1,128
F01 Păşuni şi fâneţe permanente – păşuni şi fâneţe 80 0,067
F02 Păşuni şi fâneţe permanente – pe terenuri accidentate 14 0,012
G01a Fructe, pomi şi arbuşti – climă temperată 836 0,697
G01c Fructe, pomi şi arbuşti – nuci 269 0,224
G04a Vii – vin nobil 672 0,560
G04b Vii – alte vinuri 604 0,503
G04c Vii – struguri pentru consum 927 0,773
G05 Pepiniere fara silvicultura 1657 1,381
G06 Alte culturi permanente 965 0,804
I02 Ciupercarii * 11384 9,487
Coduri Denumire MBS (EURO) UDE/cap
J01 Echide 57 0,048
J02 Bovine sub 1 an – total 138 0,115
J03 Bovine sub 2 ani – masculi 72 0,060
J04 Bovine sub 2 ani – femele 59 0,049
J05 Bovine de 2 ani şi peste – masculi 194 0,162
J06 Juninci, 2 ani şi peste 87 0,073
J07 Vaci pentru lapte 391 0,326
J08 Bovine de 2 ani şi peste – alte vaci 98 0,082
J09a Oi – mioare montate 17 0,014
J09b Oi – alte oi 6 0,005
J10a Capre – capre montate 57 0,048
J10b Capre – alte capre 3 0,003
J11 Porcine – tineret porcin sub 20 kg 24 0,020
J12 Porcine – scroafe pentru reproducţie peste 50 kg 17 0,014
J13 Porcine – alte porcine 115 0,096
J14 Pui pentru carne ** 953 0,794
J15 Găini ouătoare ** 423 0,353
J16a Curcani ** 1188 0,990
J16b Raţe ** 1189 0,991
J16c Gâşte ** 1161 0,968
J16d Alti pui** 960 0,800
J17 Iepuri(femele iepuri) 25 0,021
J18 Familii de albine 28 0,023

* Valoarea MBS se refera la 100 m²

** Valoarea MBS se referă la 100 capete

Coeficientii se gasesc si pe site-ul oficial al EUROSTAT

————————

Vechea tipologie

Decizia CE 85/377/EEC

Anul aplicarii Coeficientii calculati ca medie a anilor contabili
MBS SO
2004
MBS 2000 1999-2000-2001
2005
MBS 2000 1999-2000-2001
2006
MBS 2002 2001-2002-2003
2007
MBS 2002 2001-2002-2003
2008
MBS 2004 SO 2004 2003-2004-2005
2009
MBS 2004 SO 2004 2003-2004-2005

Noua tipologie

Regulamentul CE 1242/2008

Anul aplicarii SO Coeficientii calculati ca medie a anilor contabili
2010
SO 2007
2005-2006-2007-2008-2009
2011
SO 2007
2005-2006-2007-2008-2009

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin masura 141 sunt persoanele fizice in varstă de pana la 62 de ani (neimpliniţi la data depunerii cererii de finantare), care desfasoara activitati agricole. Exploatatia trebuie înregistrata in Registrul Agricol si sa comercializeze cel putin o parte din productia obtinuta.

In cadrul masurii 141, solicitantul trebuie sa intocmeasca un plan de afaceri pentru o perioadă de 5 ani., iar dupa o perioada de 3 ani, de la acordarea sprijinului, se verifica respectarea cerintelor, iar productia agricola obtinuta si destinata comercializarii trebuie sa inregistreze o crestere de 20%. Dimensiunea exploatatiei trebuie sa avanseze cu minimum 3 UDE.

Lasă un răspuns